novinky z radnice

Vyhlásenie súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva

Literárny klub Bernolák pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s Mestom Trnavou, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka Kultúra v Bratislave vyhlásili jubilejný XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2017 / 2018. Uzávierka súťažných prác je 15. marca 2018.
Základné delenie zamerania súťaže je na poéziu a prózu. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: Prvú predstavujú žiaci a študenti do 15 rokov, druhá je od 16 do 30 rokov a tretia pre autorov od 31 rokov vyššie.

Juraj Žembera: inšpirácia bítnikmi i Válkom

Paradoxom posledných rokov je situácia, že azda neprejde mesiac, kedy by sa v trnavskom kultúrnom priestore neprezentovala nejaká zbierka autora s koreňmi v našom meste alebo regióne. Prezentácia knihy je však niekedy na vyššej úrovni ako samotný obsah. Na strane druhej sú však aj autori, ktorých poézia presahuje rámec regiónu. Tvorcovia takýchto textov zväčša riešia hlavne svoju poéziu, myšlienku, obsah, formu a vydanie knihy je len akýmsi výberom diel vychádzajúcich z tvorivého pretlaku. Presne do tohto kontextu môžeme zaradiť básnika Juraja Žemberu, Trnavčana, ktorého však v Trnave kultúrna verejnosť málo pozná. A to napriek tomu, že jeho doterajšie básnické dielo si získalo medzinárodný ohlas.

Ďalšie tri diela pôvodnej univerzity sa dostali k čitateľom

Aktivity prekladateľov Katedry klasických jazykov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity okrem pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti majú o jednu devízu navyše. Snažia sa sprístupňovať texty pôvodnej Trnavskej univerzity tak, aby boli dostupné aj pre súčasníka. Dôležitý je teda nielen výber textov, ale najmä ich preklad z latinčiny, čo najvernejšie zodpovedajúci pôvodnému textu, ich interpretácia a aj uvedenie do kontextu. Takýchto je niekoľko aktuálnych príspevkov k mapovaniu osobností a dejín Trnavskej univerzity. Dopĺňajú tak skromnú edičnú činnosť Ústavu dejín Trnavskej univerzity z trochu iného pohľadu.

Po stopách Jara Filipa ako milovníka internetu a počítačov

Herca, skladateľa, speváka, ale aj dramaturga a prekladateľa, tvorcu humoristických textov, ale aj milovníka počítačov Jaroslava Filipa (1949 – 2000) azda Trnavčanom netreba predstavovať. Tí, ktorí ho poznali, ho vnímali ako človeka otvoreného, so slobodným myslením, bojujúceho proti všetkým totalitám. V rokoch 1981 – 1992 bol členom nášho Divadla pre deti a mládež a k Trnave mal blízky vzťah. Jeho intenzívny život s množstvom aktivít zavŕšil náhly odchod v jeden júlový deň roka 2000.

Formovala nás klíma šesťdesiatych rokov, boli sme generáciou bigbítu...

Jedným z jej výrazných predstaviteľov je Peter Bonzo Radványi, ktorý ako frontman legendárnej skupiny The Breakers stále aktívne nesie štafetu životného štýlu svojej generácie.