novinky z radnice

Démon kýs’ Bohumila H. Chmelíka

Treťou publikáciou Bohumila H. Chmelíka je knižný titul nazvaný Démon kýs’. Publikácia charakteru bibliofílie vyšla vo vydavateľstve Tirna v grafickej úprave Jozefa Šelestiaka v limitovanom náklade, sto kusov je číslovaných a podpísaných autorom. V knihe je vložená reprodukcia autorovej koláže voľne ilustrujúca názov knihy. Uvedenie knihy s autorským prednesom sa konalo v západnom krídle radnice v rámci cyklu Včera, dnes a... v marci 2017. S literárnou reflexiou vystúpil Pavol Tomašovič, gitarové skladby a pieseň Cudzí popevok na slová autora predniesol Štefan Slezák.

Chýba vám humor? Príďte do knižnice, tam ho zadarmo vyučujú aj rozdávajú

Mať zmysel pre humor nemusí byť vrodená vlastnosť. Hlavné je, vedieť sa zasmiať sám na sebe, nebáť sa straty dôstojnosti, nebrániť sa humoru, naopak, vyhľadávať ho. Fórum humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa humoru nebráni a o svoju dôstojnosť sa neobáva.
Fórum pracuje už osem rokov s veľkým nasadením i napriek tomu, že jeho aktívnych členov je stále menej, lebo humor je náročný a životu nebezpečný koníček. Tí, ktorí vo FH prežili dodnes, odhodlane pokračujú, lebo humor je exkluzívna forma duševnej činnosti. Nemusí nám priamo roztrhnúť bránicu od smiechu, ale pobaviť by mal.

Industriálne pamiatky začíname objavovať len v posledných rokoch

Mapka technických pamiatok v Trnave je len jednou z aktivít občianskeho združenia Čierne diery. Jeho členovia sú nadšenci industriálnej architektúry a priemyselného dedičstva, ktoré sa snažia projektom propagovať. Na vydanie pripravili prílohu jedného časopisu so skvostami industriálnej architektúry na Slovensku, spoločne s umelcami tvoria grafické interpretácie pamiatok, ktoré tlačia zvláštnou technikou risografiou a za svoje aktivity získali ocenenie Rady mládeže Slovenska Most – projekt roka 2017. Žiaľ, objekty, ktoré zmapovali na Gemeri či Horehroní, sú len ruinami bývalých fabrík. Aktívnym členom združenia je aj architekt Miroslav Beňák a v prípade nášho mesta nenechal nič na náhodu.

Marián Šidlík sa v poézii neponáhľa, kráča v nej pomaly, nehlasne, no zároveň neprepočuteľne

Trnavský rodák Marián Šidlík (nar. v r. 1954) bol dlhé roky programovým hlásateľom v rozhlasoch v Prahe a v Bratislave. Aj dnes sporadicky s rozhlasom spolupracuje. V hudobnom oddelení trnavskej knižnice prezentoval zbierku Dospelosť na splátky takmer pred dvadsiatimi rokmi. Marián medzitým vydal ďalšie zbierky Sny pod kontrolou a Smutný augur a s dvanástimi autormi sa podieľal na preklade, či skôr prebásnení Havrana od Edgara Allana Poa. V čase jubilea – šesťdesiatky (pred tromi rokmi) mu vyšla zbierka Na milosť a nemilosť. A tento rok ďalšia.

Nad rukopisom „uja Mikuláša“ z archívu trnavskej lekárskej rodiny

Pred šesťdesiatimi rokmi adresoval Mikuláš Schneider-Trnavský riaditeľovi nemocnice v Trnave (vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia) MUDr. Františkovi Pivovarčimu list tohto znenia:

Veľavážený pán riaditeľ!

Konám milú povinnosť, keď Vám vyslovujem za Vašu, mne tak milovzácnu pozornosť a starostlivosť z príležitosti môjho ošetrenia v nemocnici, ako aj mimo nej, svoju najsrdečnejšiu vďaku. Mám sa chvála Bohu už (podľa môjho cítenia) dobre i keď snáď páni lekári na toto ihneď neprikývnu hlavou; myslím ale, že keď mi teplomer ukazuje 36°, to nemôže byť „životu nebezpečné“.