novinky z radnice

Knižnica – dobré miesto pre život

Uplynulý rok v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave priniesol veľa nového nielen pre samotnú inštitúciu, ale aj pre jej návštevníkov. V novom prostredí, s novými nápadmi a aktivitami sa bude knižnica aj v tomto roku, keď oslávi 90. výročie svojho vzniku, snažiť nielen o získavanie priazne detí a mládeže, ale aj ich rodičov, aby návštevy tohto stánku literatúry boli príjemným zážitkom pre všetkých. Pravidelní návštevníci Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave postrehli, že počas leta boli brány do knižnice zatvorené. Voči všetkým čitateľom, ktorí sa chystali v čase prázdnin a dovoleniek prečítať všetko, čo nestihli popri práci a škole, nám to bolo veľmi ľúto.

Umenie „od susedov“

Maďarsko s nami susedí, ale o jeho súčasnej výtvarnej kultúre vieme sprostredkovane asi menej ako o iných krajinách. Pritom aj tvorba Maďarov na Slovensku akoby patrila viac Maďarsku ako nám. V Galérii Jána Koniarka sa budeme môcť oboznámiť s obomi. V Kopplovej vile budú od 16. februára 2017 osobne dve národn(ostn)é polohy u nás málo známej maďarskej kultúry reprezentovať maďarský sochár Attila Diénes z Magyarpolányu a slovensko-maďarský umelec Ottó Szabó, ktorý žije v Hosťovciach neďaleko Košíc a ktorý sa venuje sakrálnej a monumentálnej tvorbe, voľnej maľbe, grafike, sochárstvu, počítačovému a interiérovému dizajnu. Kurátorom projektu je Miroslav Procházka.

Galéria pri príležitosti jubilea predstavila desaťročie prírastkov

To, čo sa podarilo zozbierať v depozitári za posledných desať rokov, predstavila v rámci novej výstavy na prelome rokov Galéria Jána Koniarka. Týmto veľkým projektom si pripomenula 40. výročie svojho založenia. Galéria vznikla v roku 1976 v provizórnych priestoroch a jej dobudovanie trvalo až do roku 1992. Od roku 1984 je pomenovaná po sochárovi Jánovi Koniarkovi. Autori túto výstavu rozdelili podľa jednotlivých miestností Kopplovej vily. „Stredná časť venovaná 20. a 21. storočiu prepojila galériu portrétov, kde sú obrazy siahajúce do 17. storočia, cez 20. a 21. storočie, odkiaľ prechádzame až do expozície s názvom Klenoty domova.

Timon Aténsky uzatvára Shakespearovu desiatku na trnavskej scéne

Premiéra tragédie Williama Shakespeara Timon Aténsky bola uvedená 10. decembra 2016 v Divadle Jána Palárika v Trnave v réžii Viktora Kollára. Hlavnú postavu stvárnil Tibor Vokoun. Jeho kritika, filozofa Apemanta si zahral Martin Križan, správcu Flaminia Tomáš Vravník. Ostatné postavy (poetku, maliarku, klenotníčku, starca, úžerníkov, sluhov a lupičov) stvárňujú Kristína Tóthová, Lucia Bugalová, Mária Jedľovská, Ján Topľanský, Jozef Bujdák, Miroslav Beňuš. Hra vznikla v dramaturgii Martina Timka, text hry bol upravený Viktorom Kollárom a Martinom Timkom podľa prekladu Jána Boora. Návrh scény vytvoril Ján Zavarský a návrh kostýmov Eva Farkašová.

Nový rok sme otvorili koncertom Trnavského komorného orchestra

Nový rok 2017 bol v Trnave otvorený hudbou. Tradičný koncert, ktorý v dvojročnom intervale pravidelne organizuje Trnavský komorný orchester (TKO) v prvý deň roku, prilákal množstvo poslucháčov. Program, zostavený z diel dvoch skladateľov – Antonia Vivaldiho a Antonína Dvořáka, priniesol najrôznejšie hudobné odtiene a nálady. Prvou skladbou koncertu bola Sinfonia G dur A. Vivaldiho, ktorá prekvapila mohutnosťou úvodnej časti i stoickým pokojom časti druhej. Orchester pod umeleckým vedením Alžbety Ševečkovej sa zameral najmä na vytváranie výrazných dynamických kontrastov.