novinky z radnice

Obraz prvého storočia Spoločnosti Ježišovej – vzácna tlač z roku 1640

Dielo Imago Primi Saeculi Societatis Jesu (Obraz prvého storočia Spoločnosti Ježišovej) vyšlo v Antverpách v roku 1640 v jednej z najznámejších a najkvalitnejších tlačiarní tej doby Plantin – Moretus. Ide o bohato ilustrovanú knihu dejín jezuitov s emblémami. Pre jezuitov bol žáner emblému v počiatočnej fáze ich existencie mimoriadne vhodným prostriedkom na propagáciu vlastných myšlienok a názorov.

Tiene času a romantizmu, tiaž ľudských osudov a banalita dneška

Galéria Jána Koniarka hostí dve nové výstavy. Shadow of time / Tiene času poľského umelca Marcina Berdyszaka v Synagóge – Centre súčasného umenia „voľným štýlom“ reaguje na daný priestor, druhá výstava tvorby súčasných slovenských maliarok Jany Farmanovej, Veroniky Holcovej, Silvie Krivošíkovej, Márie Machatovej, Veroniky Rónaiovej a Veroniky Šramatyovej v Kopplovej vile s odkazom na romantizmus, ale aj miernou dávkou irónie nesie názov Total Romantic. Obe výstavy potrvajú do druhej polovice júla.

Najstarší dirigent na svete študoval aj v našom meste

Každý z nás má určený úsek existencie na tomto svete, niekto dlhší, iný kratší. Najlepšou alternatívou je, keď aktívni a tvoriví ľudia majú žiaru života čo najdlhšiu. Tak to bolo aj v živote a tvorivých aktivitách nášho najdlhšie pôsobiaceho dirigenta Viliama Karmažina (*23. september 1922 Leopoldov †10. apríl 2018 Galanta). Dodnes mám odloženú emailovú korešpondenciu z roku 2013, keď mi písal, ako ho oficiálne uviedli v Guinessovej knihe rekordov ako najstaršieho dirigenta na svete za 76 rokov jeho kariéry. Prekonal vraj Španiela Juana Garcésa Queralta, ktorý pôsobil ako dirigent o päť rokov kratšie. Viliam Karmažin svoje aktivity spojil aj s naším mestom, študoval na tunajšom gymnáziu.

Na výstave v Múzeu knižnej kultúry môžeme vidieť zreštaurované raritné vydanie diela Tita Livia Ab urbe condita

Staroveký rímsky historik Titus Livius (59 pred n. l. – 17 n. l.) je známy ako autor monumentálneho diela Ab urbe condita – Od založenia mesta [Ríma]. Názov Liviovho diela vychádza z tradície rímskej historiografie, ktorá sa zaoberala obvykle dejinami Ríma od jeho počiatkov do čias napísania dejepisnej práce. Ab urbe condita preto sleduje udalosti rímskych dejín v chronologickom poradí a datuje ich menami konzulov, ktorí každý rok nastúpili do úradu, aj keď tým prerušuje niť svojho rozprávania. Jeden vzácny exemplár tohto diela sa nachádza v historickej knižnici Západoslovenského múzea.

Divadelná rodina ako parlamentná demokracia

Divadlo Jána Palárika uviedlo 21. apríla 2018 v slovenskej premiére súčasnú hru Cristiny Clemente Rodinný parlament. Preklad: Katarína Zubácka, réžia: Juraj Bielik, dramaturgia: Zuzana Šajgalíková, scéna: Ján Zavarský, kostýmy: Katarína Žgančíková, hudba: Juraj Bielik. Účinkujú: Petra Blesáková, Martin Kochan, Vladimír Jedľovský, Tatiana Kulíšková, Michal Jánoš.