novinky z radnice

Chute a vône minulosti v štátnom archíve v Trnave

Opäť po roku, 9. a 10. júna 2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov, pozýva Štátny archív v Trnave širokú verejnosť spoznať neľahkú, ale veľmi zaujímavú a úzko špecializovanú prácu archivárov. Tento rok sa všetci milovníci histórie a kultúry dozvedia, čo všetko sa dá nájsť v archívnych dokumentoch ku gastronómii – kultúre stolovania, kuchárskemu umeniu, k príprave jedál, propagácii a reklame reštauračných zariadení, ale i k samotnému vínu, ktoré je neodmysliteľne späté s trnavským regiónom.

Plastický obraz rodiny vyššej strednej triedy

Najnovšia hra Divadla Jána Palárika Plastický obraz bola v Trnave uvedená v slovenskej premiére 22. apríla 2017. Jej autorom je súčasný nemecký dramatik Marius von Mayenburg (1972), ktorý ju ako svoju sedemnástu hru pod názvom Stück Plastik napísal v roku 2015. Hru preložila Eva Melichárková, v dramaturgii Zuzany Šajgalíkovej ju režíroval Juraj Bielik, ktorý pre ňu aj zložil hudbu. Scénu vytvorila Zuzana Formánková, kostýmy Katarína Holková. V piatich postavách sa na javisku predstavili mladí, ale výrazní trnavskí herci a herečky: Miroslav Beňuš, Petra Blesáková, Michal Jánoš, Kristína Tóthová a Tomáš Vravník.

Trnavskí donátori v erbovníku františkánskeho konventu v Bratislave

Štátny archív v Trnave sa zaraďuje medzi tie inštitúcie, ktoré svojimi aktivitami stále viac prispievajú k poznaniu i popularizácii historických súvislostí o našom meste. Dokázal to i prezentáciou publikácie Erbovník donátorov Loretánskej kaplnky bratislavského františkánskeho konventu (Genealogicko-heraldické súvislosti).

Pestrá sezóna Trnavského komorného orchestra

Trnavská radnica sa v posledných rokoch otvára čoraz viac verejnosti. Už nie je len sídlom samosprávy a miestom sobášov, ale aj kultúrnym priestorom. Stredoveké západné krídlo ožíva výstavami a komornými hudobno-literárnymi podujatiami, nádvorie koncertmi populárnej hudby, divadlom a obnovovaním slávnych tradícií trnavského vinárstva, a pred rokom pribudol do spektra kultúrnych podujatí na radnici aj celkom nový fenomén: festival vážnej hudby s príznačným názvom Hudba na radnici v réžii a dramaturgii Trnavského komorného orchestra. O prípravách druhého ročníka tohto festivalu, ktorý sa uskutoční 24. a 25. júna, hovoríme s umeleckou vedúcou TKO Alžbetou Ševečkovou.

Ekofest oslávi desiate narodeniny 24. júna s bohatým programom

Ekofest oslávi svoje desiate narodeniny počas svätojánskej noci 24. júna 2017 v amfiteátri Kamenný mlyn s bohatým a rôznorodým programom. Na otvorení trnavského leta v Kamenáči nebudú chýbať koncerty obľúbených skupín ani bohatý sprievodný program, ktorý po prvý raz potrvá až tri dni. Environmentálny benefičný festival Ekofest vznikol v roku 2008 v Trnave ako jediný svojho druhu v strednej Európe a odvtedy sa koná pravidelne každé leto. Z výťažku Ekofestu bolo dovedna v Trnave vysadených 147 stromov, 200 kríkov ruží a založené boli aj trávniky s lúčnymi kvetmi.