novinky z radnice

Storočnica významného trnavského hudobníka Jána Jauru

Hovorí sa, že hudba lieči. A potvrdzujú to aj mnohí muzikanti, prichádzajúci do kontaktu s hudbou do vysokého veku. Potvrdzuje to napríklad deväťdesiatka dodnes veľmi aktívneho skladateľa, aranžéra, hudobného publicistu Pavla Zelenaya, rodáka zo Zohora, ktorý často a rád chodil na trnavské čaje o piatej. Dnes sa však pristavíme pri trnavskom hudobníkovi Jánovi Jaurovi. Pozitívne ovplyvnil viaceré telesá v Trnave. Je silvestrovských dieťaťom, narodil sa 31. decembra 1917 v Pule, na juhu Istrie, dnešnom Chorvátsku, vtedy v Taliansku. Hral už od 30. rokov dobovú tanečnú i koncertnú hudbu, a to najmä v dvoch veľkých podnikoch v Trnave – cukrovare i Kovosmalte. No nielen tam.

Výstava ako návrat domov

Hlava hmatatelná je názov monografickej výstavy Lenky Vilhelmovej pod kuratelou Vilmy Hubáčkovej v Kopplovej vile na Zelenom kríčku. Jej tvorbu sme už mali možnosť v Galérii Jána Koniarka vidieť, ale teraz je to „trochu iné“. Oplatí sa vrátiť, zostať, dať sa vyrušiť...

Výstava významného scénografa Jána Zavarského v Divadle Jána Palárika

Divadlo Jána Palárika v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava pripravilo výstavu významného slovenského scénografa a dlhoročného umeleckého šéfa a scénografa Divadla Jána Palárika Jána Zavarského. Vernisáž sa uskutočnila v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika 21. apríla po premiére hry Rodinný parlament, ktorej scénografiu sám navrhol. Výstava sa koná pri príležitosti 70. narodenín Jána Zavarského a potrvá do konca júna.

Prechádzka mestom v čase i priestore s Jozefom Šelestiakom

Často ho vídame na kľúčových kultúrnych podujatiach aj s neodmysliteľným fotoaparátom na krku, za vrchstolom či v publiku pri prezentáciách kníh trnavských autorov, z ktorých mnohé sám vydal alebo graficky a technicky pripravil do tlače. Jeden z najnovších nositeľov ocenenia Mesta Trnavy, fotograf, vydavateľ a publicista Jozef Šelestiak (nar. 9. júna 1947 v Trnave) síce býva v Bratislave, ale telom i dušou (ako sám hovorí) je Trnavčan. Bytostne je prepojený s naším mestom. Stačí sa pozrieť na stovky jeho fotografií alebo tituly kníh, publikácií i propagačných materiálov súvisiacich s Trnavou, pri zrode ktorých stál.

Trnavská univerzita na poštových známkach, poštových pečiatkach a iných poštovo-filatelistických materiáloch

Že je historická Trnavská univerzita jednou z najvýznamnejších vzdelávacích ustanovizní Uhorska, a tým aj Slovenska, je známe. A že sa na poštové známky spravidla dostávajú významné osobnosti, organizácie, udalosti a ich výročia, je známe tiež. Ako je to s našou Trnavskou univerzitou v spojení s poštovými známkami a inými filatelistickými a poštovými materiálmi?

Musíme začať od jej zakladateľa kardinála Petra Pázmaňa. Ten svoj úmysel založiť univerzitu oznámil 6. 1. 1635, teda na sviatok Troch kráľov. Známok s touto tematikou je dostatok vo vydaniach viacerých krajín, nielen slovenských.