novinky z radnice

Najnovšia publikácia Knižnice Juraja Fándlyho

Najnovším vydavateľským počinom trnavskej knižnice je publikácia pod názvom Napísali o nás... Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 – 2017: výberová článková bibliografia.

Táto zaujímavá odborná publikácia vyšla v roku osláv 90. výročia založenia knižnice. Zostavovateľka publikácie zosumarizovala 2 399 záznamov novinových a časopiseckých článkov, ktoré boli uverejnené nielen v regionálnych, ale i v celoslovenských novinách a časopisoch, v ktorých sa píše o knižnici od roku 1948 do roku 2016.

Návšteva v ateliéri Jána Koniarka

30. januára si pripomíname 140. výročie narodenia Jána Koniarka..........................Akademický sochár Ján Koniarek (Voderady 1878 – Trnava 1952) po akademických štúdiách v Ríme, Budapešti a Mníchove úspešne pôsobil 10 rokov v Srbsku ako umelec a pedagóg. V zákopoch Prvej svetovej vojny bol zranený a po jej skončení sa rozhodol vrátiť domov, „aby položil základy moderného slovenského sochárstva“.

Trnavské fórum ’89 si pripomína dvadsiate výročie vzniku

Nežná revolúcia, ktorá sa v bývalom Česko-Slovensku začala v novembri 1989, priniesla kultúrno-spoločenské zmeny aj pre Trnavu. Aktivitu v tejto oblasti prevzalo Trnavské kultúrne fórum (TKF), ktoré združovalo hercov, výtvarných umelcov, architektov, lekárov i pedagógov. Už začiatkom decembra 1989 boli na pôde TKF formulované požiadavky na zmeny v kultúrnom živote nášho mesta. Medzi požiadavkami bol návrat Súsošia Svätej Trojice na námestie, obnovenie Trnavskej univerzity, pridelenie budovy pre Galériu Jána Koniarka, personálne zmeny, slobodná regionálna tlač, odstránenie socialistickej propagandy a sprístupnenie slobodného umenia občanom. V roku 1997 členovia TKF aj s ďalšími občanmi založili občianske združenie Trnavské fórum ’89 (TF’89).

Synagóga hostí dva výstavné projekty

Putovná kolektívna výstava Za krížom prináša divákom na vianočné obdobie rôzne podoby viery, a to nielen kresťanskej. Podvežie synagógy ako nový výstavný priestor zase obsadil Anton Čierny, ktorý sa sem vrátil po dvadsiatich rokoch s videoartom. Oba projekty potrvajú do nedele 14. januára 2018.

Trochu iný Palárik

V Divadle Jána Palárika sa 14. októbra 2017 konala 256. premiéra, a to hry autora Martina Timka Palárik alebo Beskydov v režijnom naštudovaní Viktora Kollára. V hlavnej roli sa predstavil mladý herec Martin Kochan, v dôležitých vedľajších úlohách Martin Križan a hosťujúca Monika Stankovičová. Človeka, ktorého Boh spojil s husľami, teda živú hudbu počas celého predstavenia hrá Daniel Herich ako hosť a zároveň autor hudby. Dramaturgia: Lucia Mihálová, scéna: Ján Husár, kostýmy: Katarína Žgančíková, hudobná spolupráca: Vladimír Šarišský, svetelný dizajn: Juraj Jakabčin.