novinky z radnice

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského ožila ako bájny Fénix

Aj keď so sedemročnou prestávkou, ale predsa len sa napokon v Trnave podarilo oživiť Medzinárodnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského. Súťaž sa vždy organizovala s dvojročnou periodicitou a stala sa skutočným medzinárodným sviatkom hudby. Epicentrom diania 22. ročníka bolo v júni Divadlo Jána Palárika a vyvrcholením koncert v sieni Marianum. Jedným z cieľov súťaže je propagácia vokálnej tvorby s dôrazom na dielo trnavského rodáka, vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podpora ich umeleckého rastu a vyslanie mladých talentov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže, čo je dôležité pre ich štart do profesionálneho života.

Trnavské organové dni: zvuk kráľovských nástrojov, organoví virtuózi a geniálne hudobné diela

Už dvadsiaty druhý raz sa v Trnave rozozvučia vzácne historické organy Baziliky sv. Mikuláša počas medzinárodného festivalu Trnavské organové dni. Sedem koncertov zaznie v rozpätí od 28. júla do 10. septembra.

Oslovujú vás literárne múzy? Skúste šťastie v súťaži Literárny salón 2017

Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlásili literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí s názvom Literárny salón Trnava 2017. Uzávierka súťaže je 20. augusta.

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže. Autori môžu súťažiť v próze alebo poézii, rozdelení budú podľa veku od 15 do 20 rokov, od 21 do 40 rokov a nad 40 rokov.

Trnavčanky a Trnavčania opäť uspeli v literárnej súťaži

Ceny devätnásteho ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva 2016/2017 sú už udelené. Aj tento rok si niekoľko ocenení odniesli trnavské autorky a autori.

Nositeľkou ceny primátora Trnavy sa stala Mária Kutáková-Opatovská, o tretie miesto v tretej vekovej kategórii poézie sa delia Adriána Kondlová a Edita Striežencová, čestné uznanie získali Pavol Matuščák a Zlatica Roy z Trnavy.

Za prózu v druhej vekovej kategórii porota rozhodla o udelení čestného uznania Trnavčanke Karin Chrvalovej, v poradí tretia najlepšia autorka prózy v tretej vekovej kategórii je opäť Adriána Kondlová. Čestné uznanie patrí Zlatici Roy a Arpádovi Matejkovi.

Andrej Radlinský – neúnavný v šírení cyrilometodskej pamiatky

Slovenská pošta, a. s., vydala 7. júla 2017 príležitostnú poštovú známku k 200. výročiu narodenia Andreja Radlinského. V tento deň sa v Spolku sv. Vojtecha uskutočnila jej inaugurácia. Pripravené boli aj príležitostná poštová pečiatka a pohľadnica dr. Andreja Radlinského. Pamätná tabuľa Andreja Radlinského na budove SSV na Radlinského ulici v Trnave bola dôstojným miestom pre kyticu kvetov venovanú tomuto národovcovi, natrvalo zapísanému v kultúrnych dejinách Slovenska.