novinky z radnice

Trnavská univerzita na poštových známkach, poštových pečiatkach a iných poštovo-filatelistických materiáloch

Že je historická Trnavská univerzita jednou z najvýznamnejších vzdelávacích ustanovizní Uhorska, a tým aj Slovenska, je známe. A že sa na poštové známky spravidla dostávajú významné osobnosti, organizácie, udalosti a ich výročia, je známe tiež. Ako je to s našou Trnavskou univerzitou v spojení s poštovými známkami a inými filatelistickými a poštovými materiálmi?

Musíme začať od jej zakladateľa kardinála Petra Pázmaňa. Ten svoj úmysel založiť univerzitu oznámil 6. 1. 1635, teda na sviatok Troch kráľov. Známok s touto tematikou je dostatok vo vydaniach viacerých krajín, nielen slovenských.

Michal Horský stál aj pri vzniku trnavskej Katedry politológie

V hektickom čase politických škandálov a vzbury spoločnosti, akú dejiny nezaznamenali od roku 1989, odišiel do histórie politológ, publicista, vysokoškolský pedagóg a politik, spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu Michal Horský (*1. júl 1943 Trnava †18. marec 2018 Trnava). Bolo to symbolicky v čase, keď sa široká verejnosť obracala k ideálom novembra spred takmer tridsiatich rokov, teda do čias, keď sa aj Michal Horský začal výraznejšie spoločensky angažovať.

Nádvorie chce reštartovať život v centre mesta

Výstavy, prednášky, koncerty, ale dokonca aj priestor pre umelcov, ktorí by tam mali mať svoje zázemie. Aj také sú ambície nového projektu Nádvorie. Vzniká v samom centre Trnavy v priestore medzi Trojičným námestím a Štefánikovou ulicou, a je zložený z viacerých budov a centrálneho nádvoria ako priestoru na verejné podujatia. Projekt vstúpil do finálnej fázy, už od marca sa do budov nasťahujú rôzne trnavské združenia a začnú svoje aktivity. Investori, koordinátori a autori celého projektu predstavili jeho koncepciu verejnosti.

Pozvánka do Malého Ríma na Malý Dobrofest v Malom Berlíne

V tomto roku si pripomíname celý rad tzv. osmičkových výročí. No okrem významných štátotvorných výročí sú tu aj iné s osmičkou na konci. Jedno dokonca až s dvomi osmičkami: 3.januára roku 1988, teda práve pred 30 rokmi, umrel v USA slovenský rodák Ján / John Dopyera, vynálezca rezofonickej gitary i jej slávneho dreveného modelu, ktorý nazval pekným slovenským menom – dobro. Rezofonické dobro sa v priebehu rokov udomácnilo na americkej hudobnej scéne do takej miery, že dnes sa považuje za americký ľudový nástroj, je súčasťou amerického kultúrneho dedičstva a v posledných desaťročiach aj symbolom tzv. unplugged music, čiže akustickej hudby.

Originál pračka z Kovosmaltu, auto Jana Wericha či halový bicykel

V posledných rokoch vzniklo najmä v obciach mnoho múzeí, kam putovalo všetko staré, čo obyvatelia našli. Zväčša to sú exponáty spojené s poľnohospodárskym charakterom obcí, no neraz ide aj o expozície, ktoré sú nakopením všetkého nepotrebného z domácností. Nové Retro múzeum, ktoré si otvoril zberateľ a dlhoročný cyklista Karol Lipovský, je však celkom iné. Exponáty sú zásadne kompletné a ich uloženie má svoj presný systém. Starý hangár na Sladovníckej ulici sa premenil na krásne priestory, kde nájdeme naozaj len to, čo sa považuje za exponát. Unikátna expozícia má zhruba štyritisíc predmetov a stará sa o ňu rovnomenné občianske združenie.