novinky z radnice

Politický škandál: Dve z jednej strany

Nie je dobré prepadnúť skepse. O to viac, ak na ňu nemáme dôvod. Ak však nadobúdame pocit, že príčin je už akurát dosť, nastáva najvyšší čas pozrieť sa na svet inou optikou. Napríklad z nadhľadu a s humorom. V Trnave sa o to už roky snažia dve protagonistky Fóra humoristov Eva Jarábková Chabadová a Janka Blašková. Aj ony pravdepodobne v poslednom období spozorovali rastúcu apatiu spoločnosti a rozhodli sa spojiť svoje sily. Výsledok je zjavný: spoločná kniha s názvom Dve z jednej strany.

Bohuslav Novotný sa zaslúžil aj o univerzitu

Aj keď významný český a slovenský archeológ Bohuslav Novotný (*3. október 1921 Polabec – †31. október 1996 Bratislava) pochádzal od mesta Poděbrady, väčšiu časť svojho života prežil na Slovensku. S Trnavou je spojené najmä finálne obdobie jeho bohatého pracovného a životného obdobia, no bolo o to významnejšie. Bol pri založení novodobej Trnavskej univerzity a za päť rokov práce, až do náhlej smrti, stihol vybudovať slušné základy dnešnej Katedry klasickej archeológie. Aj preto si dvadsať rokov po jeho smrti a pri 95. výročí narodenia naňho jeho trnavské pracovisko rado spomína.

Kniha zaujme aj trnavských lokálpatriotov

Čitateľov, ktorí sa zaujímajú o históriu Slovenska, nedávno potešila nová kniha s názvom: Slovacikálni študenti na vysokých školách technických v Čechách v rokoch 1918 - 1939. Ako už tento siahodlhý názov sľubuje, vyše tristostranová novinka veľkého formátu vydaná Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave prináša monografický súpis 3548 študentov zo Slovenska, ktorí počas prvej Československej republiky študovali na 27 vysokých školách technických v Čechách. Súpis obsahuje okolo 35 tisíc faktografických údajov a 440 údajov o narodení overených v matrikách.

Autor v Berlineri DKP

Po úspechu komédie Chutilo vám, páni? sa do Berlineru DKP na Pekárskej ulici 40 vráti v sobotu 12. novembra jej autor Pavol Seriš s novou inscenáciou. Hoci divákov naposledy zaujal skvelým stvárnením viac ako dvoch desiatok rôznych postáv, tentoraz sa bude venovať osudu len jednej divadelnej postavy – autora hry.

Autor – čo je meno postavy aj inscenácie – totiž predstavuje pracujúceho tvora, ktorý musí vytvoriť originálny zábavný program, inak príde o všetko. Je to divadlo, v ktorom hrá herec viac za seba ako za postavu a zároveň osobná výpoveď o úskaliach tvorby.

Budúcnosť slávneho zboru Cantica nova je neistá

Trnavský študentský spevácky zbor Cantica nova má takmer päťdesiatročnú tradíciu. Vznikol v roku 1969 z podnetu profesora na trnavskom gymnáziu Jána Schultza. Zaiste vtedy ani on netušil, do akej miery sa rozvinie tento jeho smelý nápad. Zbor zaznamenal mimoriadne úspechy a dostal sa aj v časoch socializmu na západ. Mnohí si ešte pamätajú krásny veľkolepý spomienkový koncert, ktorý sa uskutočnil v roku 2009 v trnavskom divadle. Oduševnenie pre zborový spev, spojené s generáciou gymnaziálnych študentov v rokoch osemdesiatych, deväťdesiatych, či ešte skôr, zrejme nadobro vyprchalo. Ak sa nestane malý zázrak, budúcnosť legendárnej Canticy, ikony zborového spevu na Slovensku aj v zahraničí, je neistá.