novinky z radnice

Aká matka, taká Katka

To je výstižný názov výstavy z tvorby matky a dcéry, ktorá bude do 27. augusta 2017 otvorená v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka na Zelenom kríčku 3.      Staré príslovie naozaj najlepšie vystihuje podstatu súčasnej expozície, lebo v skutočnosti ide o spoločné vystúpenie dvoch umelkýň – sochárok, mamy a dcéry, Erny Masarovičovej (1926 – 2008) a Kataríny Kissoczy (1956). Ich diela vznikali v priestore jedného ateliéru, ktorý K. Kissoczy, výtvarníčka a scénografka, začala používať v roku 2009 po návrate z Prahy. Fotografie jeho „pracovného čara“ zároveň dopĺňajú výstavu trojrozmerných objektov. Autorom čiernobieleho fotografického cyklu je bratislavský umelecký fotograf Anton Sládek.

Trnavské dni – stretnutie v meste, ktoré nosíme vo svojom srdci

Od roku 1993 je Trnava miestom stretnutia ľudí, ktorí toto mesto nosia vo svojom srdci. Buď sa tu narodili alebo ich skúsenosť s Trnavou natoľko ovplyvnila, že na ňu nemôžu zabudnúť. Tieto stretnutia, ktoré pretrvávajú viac než dvadsať rokov, možno prirovnať k jazeru nachádzajúcemu sa v otvorenej náruči prírody. Prináša nielen osvieženie, ale aj samotný pohľad doň je na jednej strane zrkadlom, odrážajúcim stav mesta, na druhej strane prameňom skúseností a nápadov pre ďalšie pokračovanie života.

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského ožila ako bájny Fénix

Aj keď so sedemročnou prestávkou, ale predsa len sa napokon v Trnave podarilo oživiť Medzinárodnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského. Súťaž sa vždy organizovala s dvojročnou periodicitou a stala sa skutočným medzinárodným sviatkom hudby. Epicentrom diania 22. ročníka bolo v júni Divadlo Jána Palárika a vyvrcholením koncert v sieni Marianum. Jedným z cieľov súťaže je propagácia vokálnej tvorby s dôrazom na dielo trnavského rodáka, vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podpora ich umeleckého rastu a vyslanie mladých talentov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže, čo je dôležité pre ich štart do profesionálneho života.

Trnavské organové dni: zvuk kráľovských nástrojov, organoví virtuózi a geniálne hudobné diela

Už dvadsiaty druhý raz sa v Trnave rozozvučia vzácne historické organy Baziliky sv. Mikuláša počas medzinárodného festivalu Trnavské organové dni. Sedem koncertov zaznie v rozpätí od 28. júla do 10. septembra.

Oslovujú vás literárne múzy? Skúste šťastie v súťaži Literárny salón 2017

Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlásili literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí s názvom Literárny salón Trnava 2017. Uzávierka súťaže je 20. augusta.

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže. Autori môžu súťažiť v próze alebo poézii, rozdelení budú podľa veku od 15 do 20 rokov, od 21 do 40 rokov a nad 40 rokov.