novinky z radnice

Divadlo, strach a trnavská Synagóga

Synagóga – centrum súčasného umenia poslúži v sobotu 13. mája o 20.00 h ako atmosférická kulisa pre divadelné predstavenie Žena v čiernom, ktoré vzniklo ako adaptácia „gotickej“ novely Susan Hillovej. Na Slovensku sa touto hrou vo svojom repertoári pýši len Divadlo Kontra, ktoré ju teraz prvýkrát predvedie aj v Trnave.

Nová hra divadla Disk páchne človečinou

Najnovšia inscenácia Continuo vznikala v Disku metódou kolektívnej tvorby od 5. apríla 2016. A nakoniec ju divadlo poňalo aj ako poctu nedávno zosnulému dlhoročnému hercovi a aktívnemu manažérovi Milanovi Brežákovi.
Continuo (Hommage à Milan Brežák) spolu s hercami vytvoril a naštudoval dvorný režisér Disku Blaho Uhlár. V bezmenných rolách, najčastejšie v dialogických scénkach sa divákom predstavili: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Silvia Ištoková, Zuzana Jankowská, Braňo Mosný, Veronika Ostatníková, Ján Rampák, Alžbeta Sersenová a Peter Tilajčík. Išlo o 71. premiéru v 62. divadelnej sezóne tohto „amatérskeho súboru profesionálnej úrovne“.

Súpis prác Hadriána Radvániho má dvetisíc položiek

Nekonečné množstvo tém od najstarších dejín Trnavy, cez spolky, knižnú kultúru až po zmapovanie jednotlivých osobností súvisiacich nielen s Trnavou, ale aj širším regiónom. To je veľmi jednoduchá, aj keď neúplná charakteristika diela Hadriána Radvániho (1918 – 2014). Aj keď nebol profesionálnym historikom, jeho zanietenosť, záujem o témy a hlavne usilovnosť v hľadaní a spracúvaní prameňov boli priam obdivuhodné a priniesli pozoruhodné výsledky. Väčšina z jeho prác zostala uverejnená len časopisecky alebo formou rukopisných textov. Dnes má bibliografia Hadriána Radvániho vo forme súpisov všetkých jeho článkov aj svoju knižnú podobu. Obsahuje zhruba dvetisíc položiek a zahŕňa obdobie od roku 1934 až do jeho smrti.

Trnava hostí Bienále plastiky malého formátu

Synagóga – Centrum súčasného umenia na Halenárskej ulici privíta 5. ročník zaujímavého podujatia Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017 (Trnava – Bratislava – Pezinok – Wroclaw). Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 6. apríla 2017 o 18.00 h a kurátorom podujatia je umenovedec Roman Popelár.

Trnavská hudobná jar pripomenie dve výročia a otvorí obnovenú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského

Štyridsiaty deviaty ročník Trnavskej hudobnej jari, ktorú už tradične organizuje Mesto Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku, ponúkne šesť koncertov v rôznych koncertných a chrámových priestoroch Trnavy.
Medzinárodný festival klasickej hudby Trnavská hudobná jar vznikol v čase politického odmäku v bývalom Československu, v roku 1968. Za takmer päťdesiat rokov existencie tohto podujatia sa na festivale predstavilo množstvo významných hudobných telies (Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester B. Warchala, Musica aeterna, Solamente naturali, The Cathedral Choir Sheffied atď.) a sólistov (Svjatoslav Richter, Eva Blahová, David di Fiore...).