novinky z radnice

Juraj Žembera: inšpirácia bítnikmi i Válkom

Paradoxom posledných rokov je situácia, že azda neprejde mesiac, kedy by sa v trnavskom kultúrnom priestore neprezentovala nejaká zbierka autora s koreňmi v našom meste alebo regióne. Prezentácia knihy je však niekedy na vyššej úrovni ako samotný obsah. Na strane druhej sú však aj autori, ktorých poézia presahuje rámec regiónu. Tvorcovia takýchto textov zväčša riešia hlavne svoju poéziu, myšlienku, obsah, formu a vydanie knihy je len akýmsi výberom diel vychádzajúcich z tvorivého pretlaku. Presne do tohto kontextu môžeme zaradiť básnika Juraja Žemberu, Trnavčana, ktorého však v Trnave kultúrna verejnosť málo pozná. A to napriek tomu, že jeho doterajšie básnické dielo si získalo medzinárodný ohlas.

Ďalšie tri diela pôvodnej univerzity sa dostali k čitateľom

Aktivity prekladateľov Katedry klasických jazykov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity okrem pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti majú o jednu devízu navyše. Snažia sa sprístupňovať texty pôvodnej Trnavskej univerzity tak, aby boli dostupné aj pre súčasníka. Dôležitý je teda nielen výber textov, ale najmä ich preklad z latinčiny, čo najvernejšie zodpovedajúci pôvodnému textu, ich interpretácia a aj uvedenie do kontextu. Takýchto je niekoľko aktuálnych príspevkov k mapovaniu osobností a dejín Trnavskej univerzity. Dopĺňajú tak skromnú edičnú činnosť Ústavu dejín Trnavskej univerzity z trochu iného pohľadu.

Po stopách Jara Filipa ako milovníka internetu a počítačov

Herca, skladateľa, speváka, ale aj dramaturga a prekladateľa, tvorcu humoristických textov, ale aj milovníka počítačov Jaroslava Filipa (1949 – 2000) azda Trnavčanom netreba predstavovať. Tí, ktorí ho poznali, ho vnímali ako človeka otvoreného, so slobodným myslením, bojujúceho proti všetkým totalitám. V rokoch 1981 – 1992 bol členom nášho Divadla pre deti a mládež a k Trnave mal blízky vzťah. Jeho intenzívny život s množstvom aktivít zavŕšil náhly odchod v jeden júlový deň roka 2000.

Formovala nás klíma šesťdesiatych rokov, boli sme generáciou bigbítu...

Jedným z jej výrazných predstaviteľov je Peter Bonzo Radványi, ktorý ako frontman legendárnej skupiny The Breakers stále aktívne nesie štafetu životného štýlu svojej generácie.

V Spolku sv. Vojtecha bola inaugurácia známky Andrej Radlinský

Možno povedať, že Trnavčania nespomínajú v dobrom rok dátumu s tromi „šťastnými“ sedmičkami. Nemôžu zabudnúť, že cisárovná Mária Terézia v r. 1777 rozhodla o zrušení Trnavskej univerzity a jej presťahovaní do Budína. Mária Terézia sa narodila pred 300 rokmi v r. 1717 a o sto rokov neskôr v r. 1817 sa narodil v Dolnom Kubíne Andrej Radlinský. Tento súbeh sedmičiek však za nešťastný nemôžeme pokladať, lebo Slovenská pošta, a. s., vydala v piatok 7. 7. 2017 pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto kňaza, jazykovedca, zakladateľa a vydavateľa Katolíckych novín, náboženskej a pedagogickej literatúry poštovú známku s jeho portrétom.