novinky z radnice

Jedinečnosť erbu mesta Trnavy na filatelistických materiáloch

O jedinečnosti mestského znaku Trnavy sa už mnoho popísalo, netreba opakovať známe fakty. Spomeňme iba to, že unikátom medzi našimi slovenskými erbmi miest je vo veľkom znaku umiestnenie hlavy Krista v strede kolesa alebo jeho schematické skrátenie do podoby šesťspicového kolesa, ktoré v grafickej skratke tvoria litery gréckej abecedy I – ( iota – Jesos) a X – (chí – Christos). Je preto úplne pochopiteľné, že náš trnavský erb nájdeme aj na viacerých filatelistických materiáloch, ako sú poštové známky, poštové pečiatky a obálky.

Divadlo opäť modernejšie a s odloženou aj obnovenou premiérou

Divadlo Jána Palárika vstúpilo začiatkom septembra do novej, v poradí už 44. sezóny, s niekoľkými novinkami. Postupnou revitalizáciou v divadle prešla počas prázdnin točňa na javisku, ktorá nefungovala už celé roky, a do novej sezóny vstúpilo divadlo premiérou Veľkého Gatsbyho v titulnej role Marka Majeského. Na javisko sa vrátila aj hra Jána Palárika s názvom Dimitrij Samozvanec, ktorú sme mohli vidieť pred niekoľkými rokmi, a teraz ju uvedú v obnovenej premiére.

Vyhlásenie súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva

Literárny klub Bernolák pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s Mestom Trnavou, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka Kultúra v Bratislave vyhlásili jubilejný XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2017 / 2018. Uzávierka súťažných prác je 15. marca 2018.
Základné delenie zamerania súťaže je na poéziu a prózu. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: Prvú predstavujú žiaci a študenti do 15 rokov, druhá je od 16 do 30 rokov a tretia pre autorov od 31 rokov vyššie.

Juraj Žembera: inšpirácia bítnikmi i Válkom

Paradoxom posledných rokov je situácia, že azda neprejde mesiac, kedy by sa v trnavskom kultúrnom priestore neprezentovala nejaká zbierka autora s koreňmi v našom meste alebo regióne. Prezentácia knihy je však niekedy na vyššej úrovni ako samotný obsah. Na strane druhej sú však aj autori, ktorých poézia presahuje rámec regiónu. Tvorcovia takýchto textov zväčša riešia hlavne svoju poéziu, myšlienku, obsah, formu a vydanie knihy je len akýmsi výberom diel vychádzajúcich z tvorivého pretlaku. Presne do tohto kontextu môžeme zaradiť básnika Juraja Žemberu, Trnavčana, ktorého však v Trnave kultúrna verejnosť málo pozná. A to napriek tomu, že jeho doterajšie básnické dielo si získalo medzinárodný ohlas.

Ďalšie tri diela pôvodnej univerzity sa dostali k čitateľom

Aktivity prekladateľov Katedry klasických jazykov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity okrem pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti majú o jednu devízu navyše. Snažia sa sprístupňovať texty pôvodnej Trnavskej univerzity tak, aby boli dostupné aj pre súčasníka. Dôležitý je teda nielen výber textov, ale najmä ich preklad z latinčiny, čo najvernejšie zodpovedajúci pôvodnému textu, ich interpretácia a aj uvedenie do kontextu. Takýchto je niekoľko aktuálnych príspevkov k mapovaniu osobností a dejín Trnavskej univerzity. Dopĺňajú tak skromnú edičnú činnosť Ústavu dejín Trnavskej univerzity z trochu iného pohľadu.