novinky z radnice

Trnavčanky a Trnavčania opäť uspeli v literárnej súťaži

Ceny devätnásteho ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva 2016/2017 sú už udelené. Aj tento rok si niekoľko ocenení odniesli trnavské autorky a autori.

Nositeľkou ceny primátora Trnavy sa stala Mária Kutáková-Opatovská, o tretie miesto v tretej vekovej kategórii poézie sa delia Adriána Kondlová a Edita Striežencová, čestné uznanie získali Pavol Matuščák a Zlatica Roy z Trnavy.

Za prózu v druhej vekovej kategórii porota rozhodla o udelení čestného uznania Trnavčanke Karin Chrvalovej, v poradí tretia najlepšia autorka prózy v tretej vekovej kategórii je opäť Adriána Kondlová. Čestné uznanie patrí Zlatici Roy a Arpádovi Matejkovi.

Andrej Radlinský – neúnavný v šírení cyrilometodskej pamiatky

Slovenská pošta, a. s., vydala 7. júla 2017 príležitostnú poštovú známku k 200. výročiu narodenia Andreja Radlinského. V tento deň sa v Spolku sv. Vojtecha uskutočnila jej inaugurácia. Pripravené boli aj príležitostná poštová pečiatka a pohľadnica dr. Andreja Radlinského. Pamätná tabuľa Andreja Radlinského na budove SSV na Radlinského ulici v Trnave bola dôstojným miestom pre kyticu kvetov venovanú tomuto národovcovi, natrvalo zapísanému v kultúrnych dejinách Slovenska.

Malý Berlín začne sezónu už v nových priestoroch

Občianske združenie publikum pracuje od roku 2004, no Trnavčania začali intenzívnejšie vnímať ich aktivity najmä v posledných rokoch. Boli pri projekte Mestské zásahy Trnava a prostredníctvom dočasného kultúrneho priestoru Berliner na Pekárskej ulici prinášali celý rad kultúrnych podujatí, diskusií, prednášok. Navyše, v spolupráci s ďalšími inštitúciami sa tento rozsah navrstvoval. V tomto čase sa projekt dočasného kultúrneho priestoru uzatvára. No najmä preto, aby sa rozvinula jeho plná myšlienka bez slovíčka dočasný. Od septembra budú fungovať v nových priestoroch na Štefánikovej ulici.

Chute a vône minulosti v štátnom archíve v Trnave

Opäť po roku, 9. a 10. júna 2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov, pozýva Štátny archív v Trnave širokú verejnosť spoznať neľahkú, ale veľmi zaujímavú a úzko špecializovanú prácu archivárov. Tento rok sa všetci milovníci histórie a kultúry dozvedia, čo všetko sa dá nájsť v archívnych dokumentoch ku gastronómii – kultúre stolovania, kuchárskemu umeniu, k príprave jedál, propagácii a reklame reštauračných zariadení, ale i k samotnému vínu, ktoré je neodmysliteľne späté s trnavským regiónom.

Plastický obraz rodiny vyššej strednej triedy

Najnovšia hra Divadla Jána Palárika Plastický obraz bola v Trnave uvedená v slovenskej premiére 22. apríla 2017. Jej autorom je súčasný nemecký dramatik Marius von Mayenburg (1972), ktorý ju ako svoju sedemnástu hru pod názvom Stück Plastik napísal v roku 2015. Hru preložila Eva Melichárková, v dramaturgii Zuzany Šajgalíkovej ju režíroval Juraj Bielik, ktorý pre ňu aj zložil hudbu. Scénu vytvorila Zuzana Formánková, kostýmy Katarína Holková. V piatich postavách sa na javisku predstavili mladí, ale výrazní trnavskí herci a herečky: Miroslav Beňuš, Petra Blesáková, Michal Jánoš, Kristína Tóthová a Tomáš Vravník.