máj 2010

Galéria portrétov v Galérii Jána Koniarka

Prehľad portrétneho žánru od 18. do 21. storočia zo zbierkového fondu Galérie Jána Koniarka. Koncepcia: Vladimír Beskid. Táto nová stála expozícia sa nachádza vo vstupnom schodiskovom priestore Kopplovej vily a umocňuje jej osobitú reprezentatívnu podobu na drevenom obklade. Ponúka edukačný prehľad vývoja portrétneho žánru ako jedného z klasických žánrov európskej obrazovej kultúry od polovice 18. storočia do začiatku 21. storočia.

Trnavské drobnosti v múzeu

Výstava o histórii Trnavy prostredníctvom predmetov a fotografií zo zbierkového fondu múzea, ktoré patrili konkrétnym ľuďom, obyvateľom tohto mesta. Zameraná je najmä na 19. storočie a I. polovicu 20. storočia. Predstaví Trnavčana, ktorý sa vzdelával, čítal, pracoval, staral sa o domácnosť a deti, modlil sa, nakupoval, cestoval, zabával sa, oslavoval, športoval, liečil sa, smútil, ap.

Výstava Dialógy C+S

Projekt Dialógy C+S je koncipovaný ako spo- ločná prezentácia dvoch profesionálnych vý- tvarníkov žijúcich alebo pôsobiacich v Prahe – Zbraslavi, prípadne v Stredočeskom kraji (Česká republika) a v Trnave, prípadne v Trnavskom kraji (Slovenská republika). Výstavy by sa mali prezentovať v Trnave i v Prahe- Zbraslav zároveň. Na trnavskú prezentáciu si autori vybrali výstavný priestor trnavskej radnice – jej západné krídlo.

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského

21. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského bude slávnostne otvorený koncertom bratov Dvor- ských v nedeľu 23. mája o 19. hodine v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Súťažné vystúpenia mladých adeptov operného umenia budú prebiehať od 24. do 28. mája v Divadle Jána Palárika. Podujatie vyvrcholí v sobotu 29. mája o 18. hodine koncertom víťazov.

V amfiteátri bude prvý Trnavský fotopark v histórii

Prvý Trnavský fotopark v histórii mesta sa uskutoční 29. mája v trnavskom mestskom amfiteátri. Organizátorom podujatia je foto klub Iris v spolupráci s mestskou samosprávou.