máj 2010

Trnavské literárne slávnosti 2010

Trnavské literárne slávnosti sa uskutočnia v piatok a sobotu 14. a 15. mája v západnom krídle radnice, kaviarni Amfík Cafe, niekto rých trnavských kníhkupectvách a v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. Trnavské literárne slávnosti sú malým veľkým literárnym podujatím. Podujatím, ktoré pravidelne pripravuje Trnavský literárny klub v spolupráci s mestom Trnavou.

Recepty zeleninových jedál

Žihľavová polievka

Trnavčanka, ktorá píše verše po taliansky

Tento typ baby je neprehliadnuteľný. Kedysi v 80. rokoch minulého storočia chodila na trnavské gymnázium a každý ju poznal podľa červených vlnitých vlasov a lennoniek na očiach. Potom ju päť rokov registrovala aj Banská Bystrica, kde študovala na vysokej škole slovenský jazyk a pedagogiku. No a potom sa stratila.

Jubileum Trnavskej univerzity. 12. mája 2010 uplynie 375 rokov od jej založenia

 Pokusy otvoriť univerzitu v Uhorsku (r. 1367 v Pätikostolí, r. 1389 v Budíne, r. 1465 v Bra- tislave) zostali viac-menej len pokusmi. Aj Academia Istropolitana, ktorá mala najdlhšie trvanie, stráca sa v dejinnej hmle. Keď stredoveké Uhorsko skončilo v moháčskych močiaroch a jeho územie až po Dunaj okupovali turecké armády, celý politický, hospodársky a duchovný život sa preniesol na Slovensko, ktoré cisár Ferdinand I. pripojil k habsburským krajinám.

Ťažký osud Kukučínovej vdovy Perice

Rozsiahle prozaické dielo Martina Kukučína (1865 – 1928) je významnou súčasťou slovenskej literatúry – vytvoril základnú a východiskovú líniu modernej slovenskej prózy. Po pražských štúdiách medicíny ako uvedomelý Slovák a už vtedy známy slovenský spisovateľ nemohol počítať s tým, že sa bude môcť v Uhorsku ako lekár uplatniť. Preto ochotne prijal ponuku chorvátskeho veľkoobchodníka s vínom a olejom Marka Didoliča, s ktorým sa spoznal v Prahe, kde mal reštauráciu i obchod a odišiel za lekára do Seliec na ostrove Brač, kde Didoličovci bývali. Bol to významný rod, ktorý mal bohaté politické, obchodné a kultúrne kontakty v Dalmácii. Dlhých trinásť rokov si ukrajoval Martin Kukučín z dalmatínskeho chlebíka.