máj 2010

Palárik – miláčik národa

V Roku kresťanskej kultúry si pripomíname výročia mnohých významných osobností slovenského kultúrneho života. V trnavskom Divadle Jána Palárika bola 15. apríla 2010 prezentácia monografie Európan Ján Palárik, ktorú pri príležitosti 140. výročia jeho úmrtia organizovali Trnavský samosprávny kraj, Rímskokatolícka cirkev, Trnavská ar- cidiecéza, Združenie Životnými cestami Jána Palárika a Divadlo Jána Palárika v Trnave.

Životné peripetie jezuitu Rajmunda Ondruša. Prenasledovatelia mu pomohli ujasniť si vážnosť povolania...

Narodil sa síce v Popudinských Močidľanoch na severnom Záhorí, no významnú úlohu v jeho živote zohralo naše mesto. Prežil v ňom rušné štyridsiate roky a po novembrových udalostiach sa do neho vrátil. Hovoríme o jezuitovi Rajmundovi Ondrušovi (1929).

Žiacka konferencia na Vančurovej sa vydarila

Prvá žiacka konferencia sa uskutočnila v piatok 16. apríla v priestoroch Základnej školy s materskou školou na Vančurovej ulici v Trnave. Ústrednou témou sa stali životné príbehy významných osobností, ktoré sa narodili či pôsobili v Trnave a blízkom okolí. Na toto zaujímavé podujatie sa intelektovo nadaní žiaci školy zodpovedne pripravovali počas celého predchádzajúceho projektového týždňa.

Ako sa odievali Trnavčania v 18. a 19. storočí

V priebehu historického vývoja sa práve v odievaní odrážali politické, hospodárske i sociálne zmeny spoločnosti a zároveň sociálne a triedne postavenie nositeľa. Menili sa tiež požiadavky krásy určitej doby. V zbierkovom fonde Západoslovenského múzea sa nenachádzajú textílie ani odevy z 18. storočia, preto môžeme vývoj odievania komplexne sledovať od začiatku 19.

Livrej kočiša z kaštieľa Odescalchiovcov

V obci Suchá nad Parnou neďaleko Trnavy (v minulosti Dürenbach, Zuh, Szuha a pod.) sa do roku 1952 nachádzal renesančný kaštieľ (doložený od roku 1551). Najskôr bol sídlom správy jedného z dištriktov panstva Červený Kameň.