júl 2010

Trnavské drobnosti II. časť

Tento článok sa viaže k rovnomennej výstave v Západoslovenskom múzeu v Trnave prístupnej od 15. mája 2010 do 30. apríla 2011 Výstava predstavuje históriu mesta prostredníctvom predmetov, ktoré patrili konkrétnym ľuďom – Trnavčanom. Rozdelená je do niekoľkých tematických skupín dokumentujúcich istú časť života v meste, napríklad radnicu, náboženstvo, cechy, remeselníkov, niektoré podniky v 19. a 20.

Recepty zeleninových jedál

V súťaži Dní zdravia 2010 boli ocenení nasledovní čitatelia Noviniek z radnice, ktorí zaslali recepty zeleninových jedál: G. Kollárová z Trnavy, M. Sahin, Yildiz restaurant team z Trnavy, Dr. K. Grendová z Trnavy, A. Melušová z Bratislavy a Ing. O. Blažo z Trnavy.

Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení

Slovensko postihli v uplynulých dňoch ničivé povodne. Aj keď náš región nebol zasiahnutý v takom rozsahu ako východná časť štátu, môžu sa v tejto súvislosti aj u nás vyskytnúť ochorenia?

Pozvánky na leto

Trojuholník s obrátkou na Kopánke, Trnava Cup na Lokomotíve, Otváracie dvojkolo v Trnave