august/september 2010

Veľké ihrisko za daňovým úradom je už otvorené

Veľké detské ihrisko, ktoré vybudovala trnavská mestská samospráva na sídlisku Hlboká za daňovým úradom, je už otvorené.

Trvalková výsadba sprírodní prostredie sídliska

Ozdobné kríky, dreviny a tritisíc tristo trvaliek na záhonoch s celkovou rozlohou takmer 500 m2 dala vysadiť mestská samospráva na verejnom priestranstve za daňovým úradom.

Mesto Trnava zatiaľ kríze odoláva

Ekonomická kríza, s ňou súvisiaca nezamestnanosť a výpadok dane z príjmov fyzických osôb spôsobili zníženie príjmov samospráv. Mestá a obce na Slovensku fungujú v tvrdom úspornom režime, bežné je prepúšťanie zamestnancov, úvery, zastavenie dotácií.

Jedna otázka

Pre Ruženu Makovú, vedúcu odboru vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave

Projekt prezentácie rotundy priniesol výsledky

Projekt prezentácie rotundy, ktorý je v tomto roku realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, a ktorého hlavným zámerom v tomto roku je komplexné doskúmanie unikátneho nálezu pozostatkov architektúry kruhovej sakrálnej stavby – kostnice, objavenej ešte v roku 2008 pri Bazilike sv. Mikuláša, priniesol očakávané výsledky.