december 2010 / január 2011

Návrhy na udelenie ocenenia mesta Trnavy

Do konca tohto kalendárneho roka môžu občania opäť podávať svoje návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na udelenie ocenení mesta Trnavy. Podľa všeobecne záväzného nariadenia sú stanovené druhy ocenení a podmienky k ich udeleniu takto:
Čestné občianstvo mesta Trnavy

Podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Od 1. januára 2011 bude Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) prostredníctvom mestských úradov opäť prijímať nové žiadosti o poskytnutie podpory. Zo štátneho fondu sa poskytuje podpora na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu vo forme úveru a nenávratného príspevku za výhodných podmienok.

Kedy budeme mať svadbu, miláčik?

Mestský úrad v Trnave a Matričný úrad oznamujú občanom, že v roku 2011 stanovili pre akt uzavretia manželstva nasledovné termíny:

Nepriatelia nášho zdravia v zimnom období

Zimné obdobie s nízkymi teplotami, sychravým počasím často sprevádzaným vetrom vytvára ideálne podmienky pre šírenie rôznych vírusových ochorení. V takomto nepriaznivom počasí prirodzene ľudia preferujú uzavreté priestory pred pobytom vonku.

Zeleninové jedlá zo súťaže Dni zdravia 2010

Medzi sviatkami vegetariánsky: Orientálna polievka z červenej šošovice, grilovaná zeleninová zmes