máj 2011

Je očkovanie skôr škodlivé, ako prospešné...?

Takto sa pýtajú dnes viacerí ľudia, ktorí zostali zneistení po odvysielaní niektorých relácií s vysokou sledovanosťou, či krátkych šotov o očkovaní vo večerných správach. Ako to vlastne je s očkovaním? Na otázky Noviniek z radnice odpovedá MUDr. Miriam Ondicová – krajská odborníčka pre epidemiológiu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Prezentácia výrobkov a služieb na Dňoch zdravia

Mesto Trnava v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave a ďalšími inštitúciami a organizáciami pripravuje Dni ZDRAVIA 2011. Uskutočnia sa pod záštitou primátora mesta Trnavy 16. až 18. júna 2011.

Manažérstvo izolovaných procesov

V spoločenských i v kultúrnych kruhoch dlhodobejšie pociťujeme absenciu prirodzených autorít. Po problémoch s atómovou elektrárňou v Japonsku sa v komentároch objavili úvahy o chýbajúcich autoritách v krajine, ktoré by vedeli reagovať na situáciu. V krízových momentoch, v obdobiach, keď je potrebné rozhodovať, vnímame, že osobnosti s dosahom na spoločnosť i konanie absentujú.

Literárne zoznamovanie s Nepoznanou

Zlata Matláková nie je pre priateľov poézie nepoznaná. Jej osobitné citlivé používanie slova je charakteristické pre každú jej doterajšiu básnickú zbierku. Názov tej novej – Nepoznaná, preto môže vyvolať rôzne otázky. A s mnohými z nich sa čitatelia rozhodli podeliť na literárnom stretnutí v Špačinciach, kde autorka býva – aj keď je s Trnavou duchovne prepojená dlhé roky.

Trnava je medzi knihami znamením úspechu

Naše mesto sa v poslednom období spája s rôznymi kontextami. Medzi tie pozitívne sa dostalo niekoľko cien za knižné a vydavateľské počiny spojené s Trnavou a jej tvorcami.