Návrhy na udelenie ocenenia mesta Trnavy

Do konca tohto kalendárneho roka môžu občania opäť podávať svoje návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na udelenie ocenení mesta Trnavy. Podľa všeobecne záväzného nariadenia sú stanovené druhy ocenení a podmienky k ich udeleniu takto:

Čestné občianstvo mesta Trnavy

Kedy budeme mať svadbu, miláčik?

Mestský úrad v Trnave a Matričný úrad oznamujú občanom, že v roku 2012 stanovili pre akt uzavretia manželstva nasledovné termíny:

Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Aj v roku 2012 budú môcť žiadatelia opäť podávať nové žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania prostredníctvom mestského úradu. Zo štátneho fondu sa poskytuje podpora na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu vo forme úveru a nenávratného príspevku za výhodných podmienok.

Šport v skratke

Basketbalistky Slávie Trnava začali novú sezónu Anjelská radosť v Trnave ► Noví hokejisti na štadióne ► Príďte sa pozrieť

Malokarpatský maratón po tridsiaty šiesty raz

Keď sa v uplynulom roku Malokarpatský maratón z organizačných dôvodov neuskutočnil, viacerí bežci ho potom do svojho osobného bežeckého kalendára už nezaradili. Lenže, žiadne negatívne predpovede neplatili a známy i obľúbený maratón tvoriaci prakticky záver bežeckej sezóny sa znova konal. Opätovne i ako Akademické majstrovstvá vysokoškolákov v maratóne.