Kniha o slovenskom mučeníkovi zo 17. storočia

alebo Splnený sľub trnavského historika spred šesťdesiatich rokov

Okrem nádhernej knihy s množstvom fotografií o Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, koncom uplynulého roka vyšla aj ďalšia kniha známeho trnavského historika a publicistu Hadriána Radvániho.

Vojtech Ottmar: Spomienky starého Trnavčana

Začiatkom februára pozval Klub priateľov Trnavy svojich členov a milovníkov literatúry do západného krídla radnice na prezentáciu knihy Vojtecha Ottmara Spomienky starého Trnavčana. Knihu vydal B-print Trnava v roku 2011, zodpovedný redaktor Slavomír Ondica, grafická úprava a fotografie Andrej Grossmann, autor ilustrácie Renzo Falan. Podujatie citlivo a s rozhľadom moderoval Pavol Tomašovič, predseda klubu.

Ochotníci nehrali divadlo, keď naň spomínali

Cyklus Rodinné balenie je súčasťou zastrešujúceho Fóra humoristov. Nachádza si svojich verných divákov, ktorí sa pravidelne, raz za mesiac, stretávajú v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho. Tentoraz nebolo treba zájsť ďaleko – tematicky zostalo podujatie v našom meste.

Alexander Vika spomína na pôsobenie v Trnave

Medailérska tvorba patrí k ústredným prejavom moderného slovenského výtvarného umenia. Vysoké uznanie si získala najmä v kontexte medzinárodných výtvarných podujatí. Len nedávno dostal čestný doktorát Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne výtvarník Alexander Vika, ktorý niekoľko rokov pôsobil aj v trnavskom výtvarnom kontexte.

Knižnice pre všetkých – všetci do knižnice!

Trinásty ročník veľkej celoslovenskej propagačnej akcie Slovenskej asociácie knižníc známej pod názvom Týždeň slovenských knižníc bude slávnostne otvorený v pondelok 26. marca 2012 aj v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho. Bude sa niesť nielen v duchu motta Knižnice pre všetkých, ale aj v znamení 85. výročia vzniku tejto kultúrnej inštitúcie.