Čoskoro sa začne štvrtý ročník festivalu Frejm

Multimediálny festival študentskej tvorby Frejm sa bude na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda konať od 19. do 30. marca už po štvrtýkrát. V dobe svojho vzniku nadväzoval na viac ako desaťročnú tradíciu rovnomennej prehliadky filmov študentov Fakulty masmediálnej komunikácie. Od tých čias sa vypracoval na plnohodnotný festival, ktorý prináša množstvo podujatí a zaujímavých hostí.

Made in Croatia

Výstava diel chorvátskej Art Galerije Makek s týmto názvom je otvorená od 16. februára do 15. marca 2012 v Západoslovenskom múzeu v Trnave

Liturgický odev medzi minulosťou a prítomnosťou

Výstava liturgických odevov s názvom Liturgický odev medzi minulosťou a prítomnosťou je otvorená v Galérii Trnavskej arcidiecézy na Ulici M. Schneidera Trnavského v budove Arcibiskupského úradu do 15. apríla 2012 každý deň okrem pondelka od 11.00 do 18.00 h. Vstup je voľný. Kurátorkami výstavy sú Alena Piatrová, Pavla Lazarková Trizuljaková a Ingrid Štibraná.

Monografia o keramikárovi Milošovi Balgavom

Petit: Balgavá Beáta – Janáčková, Dana – Poláčková, Dagmar – Balgavý Miloš ml: Miloš Balgavý. Keramika. Voľná tvorba a dizajn.
Vyd: Miloš Balgavý ml., Trnavský samosprávny kraj, Záhorská galéria Senica. V tiráži 2009, reálne 2011.
Tlač TBB Banská Bystrica
ISBN 978-80-85738-75-9

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2012

1. 3. 1807 – V Trnave umrel osvietenský kňaz a člen Slovenského učeného tovarišstva GAŠPAR HELMUTH, zakladateľ viacerých dobročinných základín (205. výročie).
4. 3. 2002 – Kardinál JOZEF TOMKO navštívil Spolok sv. Vojtecha v Trnave (10. výročie).