Chystajú knihu o malej cukrovarskej železnici

Tí, ktorí prechádzajú cez trnavskú železničnú stanicu, si v posledných mesiacoch mohli všimnúť jeden z výklenkov, v ktorom má svoju expozíciu Klub priateľov železníc Trnavy a okolia. Nejde o nové zoskupenie, klub funguje už od roku 1996, keď ho zakladal dnes už nežijúci člen Marián Školník.

220. výročie Slovenského učeného tovarišstva

Vy stvorili ste povedomie prví: / že národom sme, a nie dáke mrvy, / a že sme v právach rovní iným kmeňom, / že samostatní / sme jak ostatní, / so svojskou rečou, so svojským tiež menom. / To sila veľká, to raz skutkom bude. / Ja preto kloním vám sa spiacim v hrude.

Zánik niekdajšej kaviarne Thalmeiner v Trnave

Známu trnavskú kaviareň Thalmeiner, ktorú neskôr premenovali na Krym, pozná vari každý starší Trnavčan. Po nedávnom otvorení novej kaviarne s rovnakým názvom sa aj mladší zaujímajú o pôvod tohto mena. Dopátrať sa k obdobiu jej vzniku je však detektívna práca, často bez adekvátneho výsledku.

Boli udelené ocenenia mesta za rok 2011

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom za rok 2011 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 7. riadnom zasadnutí 14. februára 2012. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutočnilo tradične v prvú marcovú nedeľu – 4. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Jedným z najpodnetnejších bodov programu 7. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. februára, bola Informatívna správa o parkovaní na území mesta Trnavy.