V skratke

Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu v Trnave ► Detské ihrisko v Kamennom mlyne bude vynovené ► Druhé stretnutie pri bylinkách a čajoch o péci ► Otvorenie obnovených priestorov jedálne Arcibiskupského úradu ► Knihy už môžeme vrátiť do knižnice aj prostredníctvom biblioboxov ► Kurz zdobenia kraslíc v Západoslovenskom múzeu ► Víťazstvá trnavských hasičov na medzinárodnej súťaži v Szolnoku

Obnova vodovodu a kanalizácie na pešej zóne

Rekonštrukcia kanalizačných a vodovodných rozvodov, ktorá musí predchádzať obnove verejných priestorov na Hlavnej ulici v Trnave, sa začne uskutočňovať v jarných mesiacoch. Počas prác, ktoré bude realizovať Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS), dôjde k nevyhnutným čiastočným obmedzeniam využívania pešej zóny.

Budeme vyrábať alternatívne palivo z odpadu

Mestská samospráva začala v januári 2012 druhú etapu výstavby nového Zariadenia na zhodnotenie odpadov Trnava. Na tento projekt schválilo Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán operačného programu Životné prostredie Mestu Trnave v decembri 2009 nenávratný finančný príspevok vo výške 3 077 867 eur.

Cena za systém ekologickej stability Trnavy

Druhé miesto v súťaži Cena ZUUPS 2011 o najlepší urbanistický a územnoplánovací projekt získal kolektív autorov Aktualizácie miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnavy za inovatívne prepojenie krajinného a urbánneho prostredia a za podrobné riešenie a návrh „zelenej urbánnej kostry“ ako jednej z podmienok udržateľného rozvoja mesta.

Priemyselný a technologický park je dokončený

Po tridsaťšesťmesačnej implementácií projektu a úspešnej kolaudácii bude slávnostne otvorený Mestský priemyselný a technologický park Trnava, ktorý poskytne investorom 7 479,4 m2 špičkových nebytových priestorov a 1 500 m2 nových parkovacích plôch.