Plavecká paráda na Prednádraží

Krytú plaváreň Materiálovotechnologickej fakulty STU na trnavskom Prednádraží vyhradili 10. a 11. marca 38. dejstvu vrcholných medzinárodných pretekov. Do programu Veľkej ceny Trnavy 2012 sa vošlo dvadsať disciplín mužov a žien. Tiež dostalo priestor šesť žiackych súťaží.

Športovci prevzali ocenenia mesta Trnavy

Trnava je mesto bohaté na mladé talenty. Posledný ročník tradičnej ankety Športovec mesta Trnavy sa totiž niesol v duchu mládeže, ktorá bola najpočetnejšou ocenenou kategóriou. Dopĺňali ju dospelí, kolektívy a nová kategória, ktorá ocenila trénerov či funkcionárov trnavských klubov. Slávnostné oceňovanie športovcov sa uskutočnilo 7. marca na trnavskej radnici.

Šport v skratke

Kondičný beh ► Plávanie ► Tanečný šport

Trnavské literárne osobnosti

DROBNÁ, E. a kol. Autorské profily. Trnava: HKPS 2011. 231 s. ISBN 978-80-98214-60-0.

Sen o životnom zdraví

Pripomenuli sme si nedožité 80. narodeniny básnika Jána Ondruša