Trnava je opäť miestom súťaže umeleckých škôl

Už po dvanástykrát sa 26. a 27. apríla na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave uskutoční celoslovenská interpretačná súťaž základných umeleckých škôl pod názvom Schneidrova Trnava.

Silvánov dar Trnave v atraktívnej podobe

Pozitívnym javom v oblasti kresťanského ekumenizmu sú niektoré podujatia, ktoré môžeme v našom meste sledovať aj mimo rámca Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (ten má v našom meste významnú tradíciu už od roku 1968). Po januárovom koncerte zastrešenom mestskou i regionálnou samosprávou a arcibiskupstvom venovanom 130. výročiu narodenia významného evanjelického intelektuála, pedagóga a dirigenta Speváckeho zboru slovenských učiteľov prof. Miloša Ruppeldta v Katedrále svätého Jána Krstiteľa, si mohla trnavská verejnosť v Bazilike minor sv. Mikuláša vypočuť nevšedné predvedenie diela protestantského kazateľa, trnavského rodáka Jána Silvána, ktorý sa považuje za najvýznamnejšieho slovenského renesančného básnika.

Benefičný koncert v Bazilike sv. Mikuláša

Benefičný koncert dvoch významných Trnavčanov Lucie Duchoňovej a Stanislava Šurina sa uskutoční v nedeľu 15. apríla o 19.45 v Bazilike sv. Mikuláša. Vstupné na koncert je dobrovoľné, výťažok bude odovzdaný na dostavbu fary, pastoračného centra a kostola na sídlisku Prednádražie a na opravu kaplnky Panny Márie Trnavskej v Bazilike Sv. Mikuláša.

V Bazilike bude znieť Rekviem Pavla Kršku

Trnavský komorný orchester pozýva priateľov hudobného umenia na ďalší zo svojich koncertov. V Bazilike sv. Mikuláša zaznie v nedeľu 22. apríla 2012 o 16. hodine veľkolepé vokálno-inštrumentálne dielo pre orchester, zbor a sólistov – Rekviem súčasného slovenského skladateľa Pavla Kršku.

Nevšedná dramaturgia Trnavskej hudobnej jari

Dramaturgia tohtoročnej Trnavskej hudobnej jari ponúka publiku koncerty charakteristické zvláštnou sviatočnou atmosférou. Do jedného nevšedného akordu sa v nich spája genius loci historických koncertných priestorov s výberom hudby, hudobných telies, sólistov a poeticko-dramatickými vizuálnymi vnemami.