Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

Meno muzikologičky a hudobnej historičky Edity Bugalovej netreba trnavskej verejnosti zvlášť predstavovať. Už v minulosti stála pri projektoch, ktoré sa venovali hudobným dejinám nášho mesta a zvlášť si všímala osobnosť hudobného skladateľa Mikuláša Schneidra-Trnavského.

Mirkinu kaviareň navštívilo vyše sto osobností

Aj keď ju nie je natoľko vidieť ako kolegov hercov, predsa patrí k významným posilám súboru Divadla Jána Palárka v Trnave. A to nejednu sezónu. Veď už v roku 1979 sa stala lektorkou a dva roky nato aj dramaturgičkou vtedajšieho Divadla pre deti a mládež. Pre dlhoročných návštevníkov divadla je známa aj z úspešných dramatizácií próz, ktoré boli v divadle uvedené ešte v 80. rokoch, napr.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2012

1. 4. 1877 – V Trnave sa narodil učiteľ, publicista a redaktor Hasičských listov BELO VOLDÁN, organizátor protipožiarnej ochrany a veliteľ Slovenskej hasičskej jednoty v Trnave (135. výročie).
2. 4. 1982 – V Trnave umrel redaktor a prekladateľ VILIAM KOVÁR (30. výročie).

Zápas o obnovenie Trnavskej univerzity – I. časť

Dalo by sa povedať, že myšlienka mať v Trnave vysokú školu pretrvávala v tomto prostredí nepretržite niekoľko desaťročí. Tieto snahy boli živené najmä v mesačníku Kultúra a život Trnavy, ktorý tu vychádzal v rokoch 1970 – 1991. Spoločenským šokom sa stala ale udalosť, ktorá pobúrila verejnosť: prijaté rozhodnutie zrušiť v Trnave Pedagogickú fakultu UK a presídliť ju do Bratislavy.

Obyčajná povala?

Hlavný krov Baziliky sv. Mikuláša v Trnave je prvý barokový kov nielen na Slovensku, ale pravdepodobne aj na území bývalého Česko-Slovenska.