Jeden šampión Víno Tirnavia ostáva v Trnave

Jubilejný desiaty ročník súťaže Víno Tirnavia už pozná svojich víťazov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 29. marca v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici.

Trnava chce byť mestom aktívnych seniorov

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Máj – čas pre Trnavské športové hry seniorov

Historicky prvé Trnavské športové hry seniorov sa uskutočnia 25. a 26. mája 2012 v Kalokagatii – Centre voľného času a v športovom areáli Slávie. Podujatie je súčasťou viacerých aktivít, ktoré chce mestská samospráva ponúknuť seniorom pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vyhláseného Európskou komisiou na rok 2012.

Žiaci zo školy na Námestí SUT boli v Grécku

Siedme stretnutie žiakov a pedagógov v rámci projektu Comenius sa uskutočnilo od 4. do 9. marca 2012 v gréckom meste Xanthi.

V skratke

Jarné upratovanie v Trnave sa už začalo ► Mesto aj tento rok podporí iniciatívu občanov pri jarnom upratovaní ► Výstavba a rekonštrukcie parkovísk pokračujú ► Vedecká konferencia Trnava v rokoch 1939 – 1989 ► Vyjde nová známka s reprodukciou diela Jána Koniarka ► Via crucis tyrnaviensis – tiché nesenie kríža ► Násilie a smrť v minulosti ► Deň informovanosti o autizme ► Týždeň uvedomovania si mozgu ► Pripravujeme tretí ročník Májového kvetu ► Deň narcisov bude opäť aj v Trnave ► Bylinky a čaje o péci – o čerstvých bylinkových nápojoch ► Výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa Zeme ► Povzbuďme talentované deti na Najmilšom koncerte roka ► Prvomájový koncert na Trojičnom námestí