novinky z radnice

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XVIII.

Michal Milkovič: Oslava storočnice univerzity a jej mecénov
K univerzitnému prostrediu rovnako v minulosti ako aj dnes neodmysliteľne patria jej mecéni, v modernejšej terminológii sponzori. Úlohou profesorov aj študentov bolo kedysi tieto osobnosti náležitým spôsobom osláviť v tlačených dielach, a tým zväčšiť a rozšíriť ich nehynúcu slávu.

(Ne)zabudnuté úsmevné príbehy z (ne)známych dejín Trnavy

Pri práci na príprave ďalšieho dielu voľného seriálu o neznámych dejinách, udalostiach a osobnostiach nášho mesta sme nahliadli do úsmevného „šuflíka“ autentických príbehov, na ktorých sa kedysi zabávali aj naši predkovia. Hneď na začiatku sme siahli po mene Jozef Slezák (* 1878 Križovany – † 1953 Dreux, Fr.). Je potrebné uviesť, že ide o výraznú osobnosť, ktorej sme možno doteraz nevenovali náležitú pozornosť. V krátkosti: bol to veľkostatkár, podnikateľ a prvý starosta mesta Trnavy v rokoch 1918 – 1922.

Židovská komunita v Trnave kľúčovou dierkou II.

Dejiny menšín na Slovensku sú integrálnou súčasťou našej histórie. V minulom vydaní Noviniek z radnice sme priniesli prvú časť eseje, v pravom význame slova „pokusu“ zmapovať dejiny židov v Trnave. Táto časť sa sústreďuje na moderné dejiny židov od začiatku 19. storočia. A najmä ich dejiny v 20. storočí sú mementom toho, že nie je dobré, aby sa história opakovala...

Príbeh fotografov Kabáthovcov v Trnave

Súčasť výskumnej práce Trnavské fotoateliéry 1860 – 1948
Vincencz /Vincze /Vince /Vincenc /Vincent Kabáth, maliar a fotograf, vo Viedni začal s novým storočím aj nový život. V Trnave sa objavil už v roku 1900. V polovici marca roku 1901 uverejnil v týždenníku Nagyszombati Hetilap obsiahlu reklamu svojho ateliéru, kde okrem iného informoval, že ho presťahoval z Hrubej ulice do záhrady domu na Nagy Lajos utca 557 (na rohu Hviezdoslavovej a námestia).

Rodina z Chtelnice, okolo roku 1901, Vincze Kabáth, zdroj: zbierkový fond ZsM ↓   

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XVIII.

Štefan Čiba: Od vzdelaného básnika k vynikajúcemu rečníkovi.
14. novembra uplynie 381 rokov od historického momentu, keď sa z Trnavy stali Atény Panónie, ako sa mesto v súvekých literárnych dielach obyčajne nazýva, nové vzdelanostné a kultúrne centrum Uhorska. Veď práve v tento deň v roku 1635 odznela na historickej Trnavskej univerzite prvá prednáška. Na pôde Filozofickej fakulty ju predniesol profesor Martin Palkovič na tému racionálnej, t. j. aristotelovskej filozofie. Novozaložená Trnavská univerzita, ktorá spočiatku mala len dve fakulty – filozofickú a teologickú, ňou odštartovala svoju takmer stopäťdesiatročnú, nadmieru plodnú existenciu a pôsobenie.