novinky z radnice

Trnavské brány v stredoveku II.

Mestské brány boli v stredoveku základnými komunikačnými uzlami, ktoré na jednej strane regulovali externé vstupy do mesta a na strane druhej spájali mestské spoločenstvá s okolitým prostredím a krajinou. V predchádzajúcom článku sme sa venovali Lovčickej (známej v stredoveku aj ako brána Panny Márie) a Malženickej bráne. Trnava však disponovala aj ďalšími dvoma hlavnými bránami – Hornou a Dolnou bránou. Najstaršie písomné správy o nich tiež najskôr nachádzame až v záznamoch z najstaršej trnavskej mestskej knihy z 90. rokov 14. storočia.

Židovská komunita v Trnave kľúčovou dierkou I.

Dejiny menšín na Slovensku sú stále málo známe. Pritom hovoria nielen o tých, ktorí ich tvorili, ale aj o tých, ktorí s nimi ako väčšina spolunažívali. Nie vždy to bolo jednoduché „spolužitie“, preto je potrebné si tieto dejiny pripomínať... Možno aj táto esej môže prispieť k tomu, aby sa nezopakovali.

Nové poznatky o živote a diele trnavského rodáka Jána Sambuca: Rodisko, kariéra a celoživotné priateľstvá

Napriek tomu, že o humanistovi Jánovi Sambucovi má väčšina Trnavčanov len veľmi skromné informácie, tento významný trnavský rodák sa počas celého svojho života k Trnave hrdo hlásil a podpisoval sa menom Ioannes Sambucus, Pannonius Tyrnaviensis – teda, Ján Sambucus, Trnavský Panónčan. Bol jednou z najvýznamnejších osobností latinského humanizmu vôbec a patril medzi špičkových básnikov svojej doby. Zanechal po sebe dielo jedinečnej veľkosti a šírky záberu – vyše 70 vlastných, pôvodných a editorských diel. Zbieral rukopisy, knihy, mince, umelecké predmety a vlastnil jednu z najvýznamnejších dobových knižníc, ktorá dnes tvorí podstatnú časť fondov Rakúskej národnej knižnice vo Viedni.

Expozícia Klarisky v Trnave nám umožní nahliadnuť do ich histórie a spôsobu života

Otvorenie expozície Klarisky v Trnave sa uskutoční s kurátorským sprievodom v stredu 5. októbra 2016 o 16.30 hodine v Západoslovenskom múzeu v Trnave na Múzejnom námestí 3. Počas vernisáže bude návštevníkom výnimočne sprístupnený Kostol Nanebovzatia Panny Márie.

Na Kvetnú nedeľu v roku 1212 zasvätila svoj život Bohu zakladateľka rádu klarisiek Klára z Assisi. Spolu so svojimi nasledovateľkami žila v dome pri Kostole sv. Damiána v Assisi v chudobe, čistote a kázala pokánie podľa pravidiel napísaných Františkom z Assisi. Po jej smrti v roku 1253 bola vyhlásená za svätú.

TRNAVSKÉ KINÁ ...majú vyše storočnú históriu

Pohyblivé obrázky na filmovom plátne museli pripadať ľuďom na začiatku 20. storočia ako zázrak techniky. Tento div mohli sledovať ešte pred zriadením stálych kín prostredníctvom kočovných kinematografov. V roku 1905 začal v Bratislave premietať Elektobioskop, ktorý využíval ako stabilný premietací priestor šermiarsku sálu hotela U zeleného stromu na mieste neskoršieho hotela Carlton. V roku 1915 mala Bratislava v prevádzke šesť stálych kín.[1] Ako to bolo v neďalekej, ale menšej Trnave?