novinky z radnice

Ctené trnavské obecenstvo zdvorilo pozývame...

Príspevok ku kultúrnemu a spoločenskému životu v Trnave na konci 19. storočia a začiatku 20. storočia

K. Mészárosová: Osobnosti zo 16. storočia sú ako moji známi

V Západoslovenskom múzeu pracovala osemnásť rokov. Za ten čas sa rodená Bratislavčanka aj vďaka záujmu o históriu, Trnavu i jej zaujímavosti, stala nielen Trnavčankou, ale dokonca i trnavskou lokálpatriotkou. Klára Mészárosová objavila mnoho nepoznaného o našom meste.

Prechádzka s Júliusom Molnárom labyrintom ulíc a spomienok

Motto: Je šťastný ten človek, ktorému je dopriate prežiť podstatnú časť života na miestach, skade pochádza.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XVI.

„Lietajúci profesor“ Ladislav Turóci

Nové poznatky o živote a diele trnavského rodáka Jána Sambuca: Humanista Sambucus a arcibiskup Oláh

Polyhistor a trnavský rodák Ján Sambucus (1531 – 1584), ktorého 485. výročie narodenia sme si pripomenuli v júni, bol známy svojím vzdelaním, bohatou knižnicou a vydavateľskou činnosťou. Život renesančného učenca v 16.