novinky z radnice

Pre korunu za mreže

Aj pod týmto názvom sa objavil pred päťdesiatimi rokmi v českej i slovenskej tlači príbeh z trnavskej Baziliky sv. Mikuláša. Nesúvisel s jedinečnosťou tejto kultúrnej pamiatky, ale skôr s kurióznym prípadom nevydarenej krádeže, ktorú mal na svedomí vtedy dvadsaťročný Trnavčan. Ako objekt si vyhliadol známe dielo – obraz Panny Márie trnavskej.

Zbierka Pavla Jedličku sa stala základom archeologického oddelenia múzea

V tomto roku uplynulo 100 rokov od úmrtia arcibiskupského vikára v Trnave, ostrihomského kanonika, pápežského preláta, historika, archeológa, zberateľa, pamiatkara a filantropa, Pavla Jedličku (*1844 – †1917).

Prezentácia zaniknutého lazaretu a kaplnky by mala byť súčasťou revitalizácie parku na kalvárii

Historický význam trnavskej kalvárie a jej atraktivita pre Trnavčanov i návštevníkov mesta v blízkej budúcnosti vzrastie. Archeologický výskum, ktorý v lete realizovala katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity, odkryl pozostatky Kaplnky sv. Fabiána a Sebastiána s mestským lazaretom. Mestská samospráva chce nálezy vhodne prezentovať v spojení so zrekonštruovanou krížovou cestou a revitalizáciou celej lokality.
Hoci kaplnka s lazaretom stáli akoby vystrčené za mestskými hradbami, aj v minulosti šlo o pomerne rušné miesto, ktoré malo pre Trnavu a jej obyvateľov nemalý význam. Bola tam botanická záhrada, pivovar a po zákaze pochovávania v meste aj cintorín.

Takmer zabudnutý amatérsky maliar Trnavy

Arpád Mernický namaľoval v roku 1972 akvarel s nádychom insity, pohľad na Hornopotočnú ulicu od nárožia s Pekárskou, keď bola ešte plná života. Stretla som sa len s reprodukciou obrazu v elektronickej podobe a použila som ju v blogu o Hornopotočnej ulici v Trnave. Až neskôr mi Dr. Peter Horváth povedal, že autorom je amatérsky maliar Arpád Mernický, ktorý sa dobre poznal s mojím otcom Jozefom Jurčom. Odvtedy prešli asi tri roky. Nedávno som dostala prostredníctvom e-mailu reakciu na tento blog až z Kanady. Ozvala sa mi dcéra Arpáda Mernického a na základe našej korešpondencie môžem priniesť čitateľom Noviniek z radnice zaujímavý medailón o tomto autorovi a nepochybne aj niekoľko pekných neznámych obrázkov Trnavy.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXVI.

Pavol Makó – matematik v objatí Múz      Rok 1777 sa do dejín Trnavy zapísal ako rok ďalekosiahlej zmeny, keď chýrna Trnavská univerzita ukončila svoje fungovanie na území mesta a presídlila sa do Budína. Spomínaný rok však priniesol aj iné zásadné zmeny v oblasti uhorskej vedy, školstva a vzdelávania: koncom augusta 1777 bolo schválené nové osvietenské školské nariadenie Ratio educationis, na presťahovanej univerzite v Budíne vznikla nová katedra matematiky a nastalo aj výrazné produkovanie nových školských učebníc.