novinky z radnice

Spomienka na trnavského rodáka Tibora Sásika

Takmer pred rokom v tichosti, bez mediálneho vzruchu, opustila tento svet jedna z osobností, ktorá dlhé roky stála pri organizovaní turistiky na Slovensku, no najmä vydávaní najstaršieho a najvýznamnejšieho slovenského mesačníka propagujúceho prírodné krásy, ochranu prírody, národopis, cestovný ruch a turistiku – Krásy Slovenska.

Zápas o obnovenie Trnavskej univerzity – I. časť

Dalo by sa povedať, že myšlienka mať v Trnave vysokú školu pretrvávala v tomto prostredí nepretržite niekoľko desaťročí. Tieto snahy boli živené najmä v mesačníku Kultúra a život Trnavy, ktorý tu vychádzal v rokoch 1970 – 1991. Spoločenským šokom sa stala ale udalosť, ktorá pobúrila verejnosť: prijaté rozhodnutie zrušiť v Trnave Pedagogickú fakultu UK a presídliť ju do Bratislavy.

Obyčajná povala?

Hlavný krov Baziliky sv. Mikuláša v Trnave je prvý barokový kov nielen na Slovensku, ale pravdepodobne aj na území bývalého Česko-Slovenska.

Šibi – ribi, masné ryby... alebo veľkonočné tradície na okolí Trnavy

Vŕbové prútiky, voda, vajíčka – tri hlavné magické prostriedky používané v predkresťanskom období počas sviatkov vítania jari mali zabezpečiť ľuďom, zvieratám i rastlinám prosperitu, zdravie a plodnosť.

Chystajú knihu o malej cukrovarskej železnici

Tí, ktorí prechádzajú cez trnavskú železničnú stanicu, si v posledných mesiacoch mohli všimnúť jeden z výklenkov, v ktorom má svoju expozíciu Klub priateľov železníc Trnavy a okolia. Nejde o nové zoskupenie, klub funguje už od roku 1996, keď ho zakladal dnes už nežijúci člen Marián Školník.