novinky z radnice

220. výročie Slovenského učeného tovarišstva

Vy stvorili ste povedomie prví: / že národom sme, a nie dáke mrvy, / a že sme v právach rovní iným kmeňom, / že samostatní / sme jak ostatní, / so svojskou rečou, so svojským tiež menom. / To sila veľká, to raz skutkom bude. / Ja preto kloním vám sa spiacim v hrude.

Zánik niekdajšej kaviarne Thalmeiner v Trnave

Známu trnavskú kaviareň Thalmeiner, ktorú neskôr premenovali na Krym, pozná vari každý starší Trnavčan. Po nedávnom otvorení novej kaviarne s rovnakým názvom sa aj mladší zaujímajú o pôvod tohto mena. Dopátrať sa k obdobiu jej vzniku je však detektívna práca, často bez adekvátneho výsledku.

Vzrušujúci príbeh hrdinskej rehoľníčky

Celé Slovensko pozná blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú (1916 – 1955) a mnohí Trnavčania majú ešte v živej pamäti i jej spolusestru Luciu Apolóniu Gallisovú /1925 – 2003/. Obe ako „nábožensky zaťažené", ako sa u nás eufemicky veriacim vravievalo, si za minulého režimu vytrpeli svoje.

Výročie kňaza a politika Jozefa Lukačoviča

Mesto Trnava právom často spomína na svojich rodákov, ktorí sa pozitívne podieľali na rozvoji či už politického, hospodárskeho, kultúrneho alebo cirkevného života mesta, ba dokonca celého Slovenska. Avšak história by sa mala venovať aj tým osobnostiam, ktoré sa svojím pôsobením zaradili medzi kontroverzné osoby. Medzi ne patrí aj trnavský rodák, kňaz a politik Jozef Lukačovič, ktorého 110. výročie narodenia si pripomíname.

Najstaršie divadlo na Slovensku je v Trnave

Trnavskí divadelníci si pripomenuli 180 rokov od postavenia budovy