novinky z radnice

Darina Nábělková – Prvá dáma trnavskej (a slovenskej) anestéziológie

Trnavská nemocnica píše svoju históriu od roku 1924. Jej lekári sa osobitne v povojnovom období podieľali na medicínskych úspechoch i rozvoji jednotlivých lekárskych odborov. Jednou z nich bola dlhé roky MUDr. Darina Nábělková (nar. 3. februára 1923 v Klenovci na Gemeri). V trnavskej nemocnici pracovala v rokoch 1959 – 1985 a jej doménou bola anestéziológia. Zaslúžila sa nielen o rozvoj trnavskej anestéziológie, ale aj o rozvoj intenzívnej medicíny a anestéziológie ako modernej disciplíny v celoslovenskom a česko-slovenskom meradle.

Ctené trnavské obecenstvo zdvorilo pozývame...

Príspevok ku kultúrnemu a spoločenskému životu v Trnave na konci 19. storočia a začiatku 20. storočia

K. Mészárosová: Osobnosti zo 16. storočia sú ako moji známi

V Západoslovenskom múzeu pracovala osemnásť rokov. Za ten čas sa rodená Bratislavčanka aj vďaka záujmu o históriu, Trnavu i jej zaujímavosti, stala nielen Trnavčankou, ale dokonca i trnavskou lokálpatriotkou. Klára Mészárosová objavila mnoho nepoznaného o našom meste.

Prechádzka s Júliusom Molnárom labyrintom ulíc a spomienok

Motto: Je šťastný ten človek, ktorému je dopriate prežiť podstatnú časť života na miestach, skade pochádza.