novinky z radnice

Mestskí zamestnanci Trnavy v prvej polovici 16. storočia IV.

Chod mestského aparátu bol závislý nielen od dôležitých mestských úradníkov s vysokou spoločenskou vážnosťou, ale vo veľkej miere práve na služobníctve a špecializovaných zamestnancoch mestského magistrátu. Práve tieto osoby v konečnom dôsledku zabezpečovali vlastný výkon mestskej správy tak v oblastiach mestskej bezpečnosti, obrany či výkonu spravodlivosti, ako aj hospodárskeho života mesta v jeho najrozmanitejších podobách.


Žoldnieri

Trnavský vojenský archív má 50 rokov. Majú aj originál spisu M. R. Štefánika

Veľký záujem o exkurzie, ale aj bádanie v unikátnom archíve, ktorý má spolu 32 kilometrov rôznych dokumentov. Navyše je umiestnený v jednej z unikátnych budov historickej Trnavskej univerzity. Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava. S vojskom ho spája aj existencia trnavskej posádky, z ktorej v roku 1944 odchádzalo do Slovenského národného povstania 3 500 dobrovoľníkov. Dodnes je o materiály osobností z vojenského archívu veľký záujem, veď sem prichádzajú bádatelia nielen z Českej republiky a zo Slovenska, ale napríklad z USA, Kanady, Austrálie, Nemecka, Rakúska, ale aj Venezuely, Mongolska, Thajska či Turecka, kde našli domov občania ešte spoločného Československa.

Trnavské cukrárne

Cukrárne sú miestom, kam sa chodí na posedenie pri dobrom zákusku a káve, napríklad počas prechádzky mestom. Pozrime sa, kde boli známe trnavské cukrárne na sklonku monarchie a v časoch prvej republiky.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXV.

„S ohľadom na väčší úžitok poddaných premiestňujem univerzitu do Budína...“
Rok 2017 môžeme považovať za jeden z tých, ktorý je spätý hneď s niekoľkými výnimočnými výročiami priamo súvisiacimi s Trnavou. Krajiny strednej Európy si na početných podujatiach pripomínajú 300. rokov od narodenia osvietenej a reformnej panovníčky Márie Terézie, od čias premiestnenia historickej Trnavskej univerzity do Budína uplynie v týchto dňoch 240 rokov a súčasná Trnavská univerzita oslavuje 25. výročie svojho znovuobnovenia. Prvé dve udalosti sa priamo spájajú s osobou univerzitného profesora, historika Františka Karola Palmu SJ, od ktorého narodenia uplynie 18. augusta 282 rokov.

Mestskí zamestnanci Trnavy v prvej polovici 16. storočia III.

Zamestnanci trnavskej fary      Správa mestskej farnosti patrila medzi najdôležitejšie kompetencie mestskej administratívy a popri vlastnej samospráve meštianskej obce bola práve samospráva cirkevných záležitostí mesta najdôležitejším atribútom jej výsadného postavenia.