novinky z radnice

Niekoľko príspevkov ku Bazilike sv. Mikuláša

Keď prezeráme staré vyobrazenia Trnavy – veduty, stretávame sa s nerovnakými vežami. Rozdiely sú v počte, výške, ap. Výskum však pokračuje, a to je nielen chvályhodné, ale aj cenné. Pamiatkari, archeológovia a ďalší sa mu venujú veľmi poctivo a prinášajú neraz prekvapujúce správy, ktoré nás potešia.

Výstava o živote a diele Ludmilly Gizycky-Zamoyskej

V hlavnej budove Západoslovenského múzea v Trnave – klariskom kláštore sa vo štvrtok 20. októbra 2011 uskutoční vernisáž výstavy venovanej životu a dielu významnej skladateľky a klaviristky Ludmilly Gizycky-Zamoyskej, ktorá sa podieľala na vytváraní profilu hudobného umenia v druhej polovici 19. storočia. Vernisáž je spojená s koncertom, počas ktorého odznejú ukážky z jej hudobnej tvorby.

Trnavskí muzikanti – IV. časť

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje materiál na svoju novú výstavu História populárnej hudby v Trnave do r. 1989, ktorá bude slávnostne otvorená 7. októbra 2011 o 16.00 v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. Čitateľom časopisu Novinky z radnice predkladáme 4. časť príbehu populárnej hudby v Trnave, v ktorej pokračujeme obdobím 70. rokov.

Vzkriesenie nevšednej krásy Stephanea

Pohľad na zreštaurovanú severnú fasádu Seminára sv. Štefana v Trnave je pre Trnavčanov i návštevníkov mesta nielen príjemným prekvapením, ale aj nevšedným kultúrnym a estetickým zážitkom.

Priekopník prirodzeného plánovania rodičovstva

Trnavská kníhtlačiareň Urbánek a spol. vytlačila v roku 1947 knihu Prirodzená regulácia počatia podľa metódy Knaus-Oginovej, ktorej autorom a vydavateľom bol MUDr. Jozef Dosedla. Knihu v komisii držalo Kníhkupectvo Ján Harant v Trnave.