novinky z radnice

Trnavskí muzikanti – III. časť

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje materiál na svoju novú výstavu Populárna hudba v Trnave za čias socializmu, ktorá bude otvorená v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského 6. októbra 2011 na Deň TTSK. Pred jej otvorením ponúkame čitateľom časopisu Novinky z radnice na pokračovanie čosi z príbehu populárnej hudby v Trnave – dnes obdobie big beatu.

Veril v koniec vykorisťovania človeka človekom

Skôr narodení Trnavčania si určite pamätajú na verejný proces s rozkrádačmi majetku v socialistickom vlastníctve, pracovníkmi trnavského bitúnku, skrátka, s mäsiarmi. Konal sa v auguste 1958 v Strednej priemyselnej škole strojníckej v Trnave na výstrahu všetkým, ktorí by chceli narušiť budovanie socializmu.

Trnavský pustovník a jeho „samomat“ 8. ťahom

„Kto bol prvý?“ Večná otázka, ktorú si kladieme pri akomkoľvek druhu ľudskej činnosti. Kto bol prvým slovenským šachovým skladateľom na Slovensku? Táto otázka už bola zodpovedaná, hoci odpoveď môže sa zdať problematickou: Stal sa ním gróf Arnold Pongrácz. Niekto by sa mohol spýtať, kto je považovaný za šachového skladateľa?

Trnavskí muzikanti – II. časť

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje materiál na svoju novú výstavu Populárna hudba v Trnave za čias socializmu (1948 – 89), ktorá by mala byť otvorená v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského 6. októbra 2011 na Deň TTSK. Týmto článkom nadväzujeme na prvú časť informácií k danej téme uverejnenú v predošlom čísle časopisu.

Jubileum Mikuláša Schneidera Trnavského

V tomto roku si pripomíname 130. výročie narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského, hudobného skladateľa, národného umelca a spolutvorcu základov našej hudobnej kultúry prvej polovice 20. storočia.