novinky z radnice

Niekoľko slov k vežiam Baziliky sv. Mikuláša

a o tom, ako sme v roku 1982 namiesto televíznych novín sledovali zábery z kaplnky dnešného arcibiskupského úradu

Trnavskí muzikanti – I. časť

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje materiál na svoju novú výstavu v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorú chce otvoriť 6. októbra 2011 na Deň TTSK. Výstavou doplní dejiny hudby v Trnave reprezentované dosiaľ v tomto priestore expozíciami Dejiny cirkevného hudobného spolku, Život a dielo Mikuláša Schneidera Trnavského a Dvorana slávy DOBRO.

Trnavská univerzita na známkach a pečiatkach

Že je historická Trnavská univerzita jednou z najvýznamnejších vzdelávacích ustanovizní Uhorska, a tým aj Slovenska, je známe. A že sa na poštové známky spravidla dostávajú významné osobnosti, organizácie, udalosti a ich výročia, je známe tiež.

História obnovenej Trnavskej univerzity II.

Proces rozbehu Trnavskej univerzity bol sám osebe zložitý akt, ale výrazne ho skomplikovala výmena vládnej garnitúry, ktorá vzišla z parlamentných volieb konaných v júni 1992. Antagonické vzťahy, ktoré v tom čase existovali medzi politickými stranami na Slovensku, mali dopad aj na kreovanie Trnavskej univerzity.

Sčítanie obyvateľov a domácich zvierat z roku 1869

Sčítania obyvateľov patria medzi najstaršie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania. Prvé moderné sčítanie obyvateľov konané podľa zásad stanovených na medzinárodných štatistických kongresoch sa v Rakúsko-Uhorsku uskutočnilo v roku 1869. Týmto sčítaním sa začala nová éra populačných cenzov a v podstate naň nadväzujú aj dnešné sčítania.