novinky z radnice

Richtári Trnavy v stredoveku VII. (1455 – 1472)

Predchádzajúce rozprávanie o trnavských mestských funkcionároch sa skončilo v roku 1455 celkom zámerne, pretože od tohto roku sa nasledujúcich viac ako dvadsať rokov nevpisovali do hlavnej mestskej knihy žiadne záznamy zo zasadnutí mestskej rady či vyúčtovania mestskej pokladnice.

Prví jezuiti na Slovensku

Žiadna komunita nevstúpila tak výrazne do dejín mesta Trnavy ako Spoločnosť Ježišova (jezuiti). Trnavská univerzita so svojimi zariadeniami: katedrálou, internátmi na Hollého a Halenárskej ulici, tlačiarňou, knižnicou, archívom, lekárňou, observatóriom, záhradou Stella, botanickou záhradou, vilou a farmou v Bielom Kostole nemá v dejinách mesta paralelu. A to bola len materiálna báza.

Život dôstojníka Rakúsko-uhorskej armády

Zaujímavú pamiatku z minulosti v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave predstavuje súkromný album fotografií neznámeho vojenského dôstojníka pôvodom asi z juhozápadného Slovenska (možno z Levíc). Žiaľ, jeho meno nám zatiaľ zostáva neznáme. V albume sa nachádza 99 ks fotografií z rokov 1907 – 1917. Dôstojník patril pravdepodobne k 71. pešiemu pluku habsburskej armády, ktorý bol vytvorený v r.

Richtári Trnavy v stredoveku IV.

Obdobie konsolidácie mesta (1441 – 1455)

Herec Matej Einziger a baroková reduta

K dejinám zábavy v 2. polovici 18. storočia, 1. časť: Divadlo