novinky z radnice

Trnavské plesy a bály v 19. storočí

Plesová sezóna sa začínala vždy po Troch kráľoch a trvala do popolcovej stredy, teda do začiatku veľkonočného pôstu. Fašiangy boli príležitosťou skrátiť si dlhé večery. Bohato prestreté stoly mali podľa tradície zabezpečiť hojnosť a prosperitu v nadchádzajúcom roku a zároveň boli protikladom k blížiacemu sa pôstu.

Richtári Trnavy v stredoveku V.

Husitská okupácia a obnova mesta (1432 – 1440)

Od architektúry k trnavskej úzkokoľajnej železnici

V Trnave býva len niekoľko mesiacov. No za ten krátky čas sa v nej výborne aklimatizoval. A to natoľko, že sa hneď rozhodol mapovať jeden z úsekov dejín mesta. Hovoríme o Tomášovi Haviarovi. O milovníkovi železníc, železničiek, architektovi, ale aj publicistovi a historikovi.

Spomienka na priekopníka trnavského horolezectva

Prejsť v tridsiatych rokoch minulého storočia dolniackou Trnavou v turistickom oblečení, s riadnym batohom, horolezeckým lanom, čakanom a navyše s lyžami – to bola tak trochu spoločenská odvaha. Trnavskí spoluobčania vás razom pasovali za šibnuté indivíduum. Štefanovi Poláčkovi – zanietenému turistovi, horolezcovi, lyžiarovi, to neprekážalo.

Dejiny Trnavy sú živým dielom, ktoré sa nekončí

Slávnostné uvedenie prvého zväzku nových Dejín Trnavy sa uskutočnilo 2. decembra 2010 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika. Jej priestorové možnosti ledva stačili uspokojiť veľký záujem Trnavčanov o toto podujatie, ktoré viacerí zhodne nazvali udalosťou roka. Ako prvý sa ujal slova editor knihy prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.