novinky z radnice

Vedecký seminár Trnava 1211 – 2011

Katedra histórie Filozofickej fakulty v Trnave organizuje vedecký seminár pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Trnave. Uskutoční sa 10. mája 2011 o 13. hodine v budove Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
na Hornopotočnej 23 v aule 1A1 na prvom poschodí.

História obnovenej Trnavskej univerzity I.

13. novembra 2010 uplynulo 375 rokov od otvorenia pôvodnej Trnavskej univerzity, ktorá svojho času bola najväčšou a najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou na území nielen dnešného Slovenska, ale aj celého vtedajšieho Uhorska. Po takmer jeden a pol storočí pôsobenia tu v Trnave bola v roku 1777 presťahovaná do Budína (neskôr Budapešť).

Trnava – malý Rím či malé Bordeaux?!

Hoci sa obdobie stredoveku mylne pokladá za „obdobie temna“, pre trnavské vinohradníctvo bolo zlatým časom rozvoja a nebývalej prosperity.

Herec Matej Einziger a trnavská baroková reduta

K dejinám zábavy v 2. polovici 18. storočia, 2. časť: Plesy
Matej Einziger prišiel v roku 1770 do Trnavy so zámerom, že tu bude uvádzať divadelné predstavenia a organizovať verejné fašiangové plesy. Na dnešnej Štefánikovej ulici č. 38 kúpil dom a na poschodí vybudoval tanečnú sálu.

Richtári Trnavy v stredoveku VII. (1455 – 1472)

Predchádzajúce rozprávanie o trnavských mestských funkcionároch sa skončilo v roku 1455 celkom zámerne, pretože od tohto roku sa nasledujúcich viac ako dvadsať rokov nevpisovali do hlavnej mestskej knihy žiadne záznamy zo zasadnutí mestskej rady či vyúčtovania mestskej pokladnice.