novinky z radnice

Richtári Trnavy v stredoveku I. – Obdobie vzniku a formovania výsadného mesta

V predchádzajúcich Novinkách z radnice sme predstavili základnú štruktúru mestskej samosprávy Trnavy v období stredoveku. Personálne obsadenie jednotlivých úradov však nebolo anonymné a nie je ani v súčasnosti.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy -- jún 2010

3. 6. 1930 – Do Trnavy prišla 150-členná výprava amerických Slovákov, aby sa zúčastnila osláv 60. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha a cestou z Prahy priviezla do Trnavy ostatky sv. Vojtecha (80. výročie).

 

Jubileum Trnavskej univerzity. 12. mája 2010 uplynie 375 rokov od jej založenia

 Pokusy otvoriť univerzitu v Uhorsku (r. 1367 v Pätikostolí, r. 1389 v Budíne, r. 1465 v Bra- tislave) zostali viac-menej len pokusmi. Aj Academia Istropolitana, ktorá mala najdlhšie trvanie, stráca sa v dejinnej hmle. Keď stredoveké Uhorsko skončilo v moháčskych močiaroch a jeho územie až po Dunaj okupovali turecké armády, celý politický, hospodársky a duchovný život sa preniesol na Slovensko, ktoré cisár Ferdinand I. pripojil k habsburským krajinám.

Ako sa odievali Trnavčania v 18. a 19. storočí

V priebehu historického vývoja sa práve v odievaní odrážali politické, hospodárske i sociálne zmeny spoločnosti a zároveň sociálne a triedne postavenie nositeľa. Menili sa tiež požiadavky krásy určitej doby. V zbierkovom fonde Západoslovenského múzea sa nenachádzajú textílie ani odevy z 18. storočia, preto môžeme vývoj odievania komplexne sledovať od začiatku 19.

Livrej kočiša z kaštieľa Odescalchiovcov

V obci Suchá nad Parnou neďaleko Trnavy (v minulosti Dürenbach, Zuh, Szuha a pod.) sa do roku 1952 nachádzal renesančný kaštieľ (doložený od roku 1551). Najskôr bol sídlom správy jedného z dištriktov panstva Červený Kameň.