novinky z radnice

Richtári Trnavy v stredoveku III – V období do vzniku radnice (1394 – 1412)

Rok 1394 – aj keď v z hľadiska historických udalostí nešlo o osobitne výnimočný rok – predstavuje pre výskum stredovekých dejín Trnavy nepochybne významný míľnik, pretože od tohto roku už majú historici k dispozícii azda najdôležitejší historický prameň, ktorým je hlavná účtovná kniha, vedená v rokoch 1394 až 1530 (no s údajmi už od roku 1392).

Trnavské drobnosti II. časť

Tento článok sa viaže k rovnomennej výstave v Západoslovenskom múzeu v Trnave prístupnej od 15. mája 2010 do 30. apríla 2011 Výstava predstavuje históriu mesta prostredníctvom predmetov, ktoré patrili konkrétnym ľuďom – Trnavčanom. Rozdelená je do niekoľkých tematických skupín dokumentujúcich istú časť života v meste, napríklad radnicu, náboženstvo, cechy, remeselníkov, niektoré podniky v 19. a 20.

Beethovenova láska Brunswicková je v Trnave

Marta HerucováHovorí sa, že láska hory prenáša. No nieke dy to nebolo také celkom jednoduché ako dnes. Šľachtický či meštiansky stav však neraz nebol pre cit a vyznania lásky žiadnou prekážkou. Svedčia o tom desiatky príbehov vzbĺknutia vášní vážených žien. Prostred- níkom im boli napríklad aj hudobné múzy.

Richtári Trnavy v stredoveku II.

Kráľovské mesto v rukách jeho mešťanov do roku 1394 Obdobie približne od polovice 14. storočia znamenalo v dejinách mesta nástup novej epo- chy, založenej už na dôsledne uplatňovanom princípe mestskej samosprávy, opierajúcej sa o základné privilégium mesta od kráľa Bela IV. z roku 1238.

Trnavské drobnosti – I. časť

Rovnomenná výstava v Západoslovenskom múzeu v Trnave je prístupná od 15. mája 2010 do 30. apríla 2011. Výstava predstavuje históriu mesta prostredníctvom predmetov, ktoré patrili konkrétnym ľuďom – Trnavčanom.