novinky z radnice

Potulky po trnavských technických pamiatkach I.

Výroba a technológia s ňou spojená sprevádza ľudstvo od jeho počiatkov, a dejiny techniky tvoria zásadnú súčasť ľudskej histórie. Hmotné doklady, ktoré nám dokumentujú a predstavujú históriu vývoja techniky a výroby, tvoria neoddeliteľnú a nenahraditeľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva.

Prednáška Pavla Dvořáka o význame Českej cesty

Trnava mala v minulosti tradíciu miesta diplomatických stretnutí. Zmluvu o priateľstve tu 15. mája 1360 uzavreli český kráľ a nemecký cisár Karol IV. s uhorským kráľom Ľudovítom I. Veľkým z Anjou. Tohto významného rokovania sa zúčastnili aj moravský markgróf Ján a rakúske knieža Albert.

Spomienka na ichtyológa Juraja Holčíka

Jedným z mnohých známych a uznávaných trnavských rodákov je zaiste aj významný slovenský ichtyológ Juraj Holčík. Narodil sa 18. októbra 1934 v Trnave a opustil nás v lete tohto roka v Bratislave.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – október 2010

1. 10. 1955 – V Trnave sa začala výstavba Zimného štadióna (55. výročie).

 

Počas jarmoku v Trnave znova ožije stredovek

Časť nášho mesta pod hradbami sa počas Tradičného trnavského jarmoku opäť vráti „o pár rokov späť“ k svojim slávnym začiatkom.