novinky z radnice

Beethovenova láska Brunswicková je v Trnave

Marta HerucováHovorí sa, že láska hory prenáša. No nieke dy to nebolo také celkom jednoduché ako dnes. Šľachtický či meštiansky stav však neraz nebol pre cit a vyznania lásky žiadnou prekážkou. Svedčia o tom desiatky príbehov vzbĺknutia vášní vážených žien. Prostred- níkom im boli napríklad aj hudobné múzy.

Richtári Trnavy v stredoveku II.

Kráľovské mesto v rukách jeho mešťanov do roku 1394 Obdobie približne od polovice 14. storočia znamenalo v dejinách mesta nástup novej epo- chy, založenej už na dôsledne uplatňovanom princípe mestskej samosprávy, opierajúcej sa o základné privilégium mesta od kráľa Bela IV. z roku 1238.

Trnavské drobnosti – I. časť

Rovnomenná výstava v Západoslovenskom múzeu v Trnave je prístupná od 15. mája 2010 do 30. apríla 2011. Výstava predstavuje históriu mesta prostredníctvom predmetov, ktoré patrili konkrétnym ľuďom – Trnavčanom.

Richtári Trnavy v stredoveku I. – Obdobie vzniku a formovania výsadného mesta

V predchádzajúcich Novinkách z radnice sme predstavili základnú štruktúru mestskej samosprávy Trnavy v období stredoveku. Personálne obsadenie jednotlivých úradov však nebolo anonymné a nie je ani v súčasnosti.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy -- jún 2010

3. 6. 1930 – Do Trnavy prišla 150-členná výprava amerických Slovákov, aby sa zúčastnila osláv 60. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha a cestou z Prahy priviezla do Trnavy ostatky sv. Vojtecha (80. výročie).