novinky z radnice

Ako sa odievali Trnavčania v 20. storočí

Módne trendy 20. storočia sa menili s neuveriteľnou rýchlosťou a zaznamenali priam radikálne zmeny, ktoré súviseli so spoločenskými udalosťami v Európe a vo svete. Počas niekoľkých desiatok rokov sa zmenil aj pohľad na ženu, ktorá sa stáva rovnoprávnou a emancipovanou, preto sa do oblečenia žien prenieslo veľa mužských prvkov.

Trnavský karner

Príspevok je zameraný na výsledky komplexného výskumu v okolí Baziliky sv. Mikuláša v rokoch 2008 – 2010. Jeho archeologickú časť vykonala Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením doc. PhDr. Kláry Kuzmovej, CSc. a Dr. phil. Erika Hrnčiarika. Následne sa uskutočnil aj architektonicko-historický výskum murív, ktorý realizovala Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., samostatná výskumníčka. Výskumy všestranne podporovalo a finančne zabezpečilo Mesto Trnava a v roku 2010 aj Ministerstvo kultúry SR.

Okrem mnohých hrobov príkostolného cintorína, viacerých murív a objektov bol v bezprostrednej blízkosti Baziliky sv. Mikuláša, juhovýchodne od jej presbytéria odkrytý nález celoslovenského významu.

Richtári Trnavy v stredoveku III – V období do vzniku radnice (1394 – 1412)

Rok 1394 – aj keď v z hľadiska historických udalostí nešlo o osobitne výnimočný rok – predstavuje pre výskum stredovekých dejín Trnavy nepochybne významný míľnik, pretože od tohto roku už majú historici k dispozícii azda najdôležitejší historický prameň, ktorým je hlavná účtovná kniha, vedená v rokoch 1394 až 1530 (no s údajmi už od roku 1392).

Trnavské drobnosti II. časť

Tento článok sa viaže k rovnomennej výstave v Západoslovenskom múzeu v Trnave prístupnej od 15. mája 2010 do 30. apríla 2011 Výstava predstavuje históriu mesta prostredníctvom predmetov, ktoré patrili konkrétnym ľuďom – Trnavčanom. Rozdelená je do niekoľkých tematických skupín dokumentujúcich istú časť života v meste, napríklad radnicu, náboženstvo, cechy, remeselníkov, niektoré podniky v 19. a 20.

Beethovenova láska Brunswicková je v Trnave

Marta HerucováHovorí sa, že láska hory prenáša. No nieke dy to nebolo také celkom jednoduché ako dnes. Šľachtický či meštiansky stav však neraz nebol pre cit a vyznania lásky žiadnou prekážkou. Svedčia o tom desiatky príbehov vzbĺknutia vášní vážených žien. Prostred- níkom im boli napríklad aj hudobné múzy.