novinky z radnice

Richtári Trnavy v stredoveku II.

Kráľovské mesto v rukách jeho mešťanov do roku 1394 Obdobie približne od polovice 14. storočia znamenalo v dejinách mesta nástup novej epo- chy, založenej už na dôsledne uplatňovanom princípe mestskej samosprávy, opierajúcej sa o základné privilégium mesta od kráľa Bela IV. z roku 1238.

Trnavské drobnosti – I. časť

Rovnomenná výstava v Západoslovenskom múzeu v Trnave je prístupná od 15. mája 2010 do 30. apríla 2011. Výstava predstavuje históriu mesta prostredníctvom predmetov, ktoré patrili konkrétnym ľuďom – Trnavčanom.

Richtári Trnavy v stredoveku I. – Obdobie vzniku a formovania výsadného mesta

V predchádzajúcich Novinkách z radnice sme predstavili základnú štruktúru mestskej samosprávy Trnavy v období stredoveku. Personálne obsadenie jednotlivých úradov však nebolo anonymné a nie je ani v súčasnosti.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy -- jún 2010

3. 6. 1930 – Do Trnavy prišla 150-členná výprava amerických Slovákov, aby sa zúčastnila osláv 60. výročia založenia Spolku sv. Vojtecha a cestou z Prahy priviezla do Trnavy ostatky sv. Vojtecha (80. výročie).

 

Jubileum Trnavskej univerzity. 12. mája 2010 uplynie 375 rokov od jej založenia

 Pokusy otvoriť univerzitu v Uhorsku (r. 1367 v Pätikostolí, r. 1389 v Budíne, r. 1465 v Bra- tislave) zostali viac-menej len pokusmi. Aj Academia Istropolitana, ktorá mala najdlhšie trvanie, stráca sa v dejinnej hmle. Keď stredoveké Uhorsko skončilo v moháčskych močiaroch a jeho územie až po Dunaj okupovali turecké armády, celý politický, hospodársky a duchovný život sa preniesol na Slovensko, ktoré cisár Ferdinand I. pripojil k habsburským krajinám.