novinky z radnice

Nové poznatky o živote a diele trnavského rodáka Jána Sambuca: Humanista Sambucus a arcibiskup Oláh

Polyhistor a trnavský rodák Ján Sambucus (1531 – 1584), ktorého 485. výročie narodenia sme si pripomenuli v júni, bol známy svojím vzdelaním, bohatou knižnicou a vydavateľskou činnosťou. Život renesančného učenca v 16.

Trnavské deti v minulosti, alebo život pred mobilmi a internetom

Trnavské deti boli ako tisíce iných detí na svete, ulietané, neposlušné, veľakrát špinavé, ale svojím spôsobom šťastné. Volali ich jednoducho „dzeci“. V rámci príbuzenských vzťahov vyniká trnavský výraz „dzetné dzeci“ (pravnúčatá).

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XV.

Ján Vrablanský: Salus per aquam alebo kúpeľný poriadok z roku 1725

Viete, kde v Trnave bola Južná Amerika?

Mikuláš Schneider Trnavský (1881 – 1958) v knihe spomienok Slzy a úsmevy opisuje Trnavu od konca 19. storočia do polovice 20. storočia. Zopár miest, ktoré spomína, však súčasný Trnavčan nevie identifikovať. Všeličo staré zaniklo a nové sa postavilo. Ale tak to bolo vlastne vždy. Niektoré miesta sa inak volajú a po rokoch sa zmenil aj ich vzhľad. Preto ich z dobových textov len ťažko poznáme.

Známi a neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XIV.

Filozof, prírodovedec a architekt v jednej osobe, profesor Anton Revický