novinky z radnice

Západné krídlo radnice je pamiatkou roka 2008

Západné krídlo trnavskej radnice získalo cenu Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008, vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR. Rovnaké ocenenie v konkurencii trinástich slovenských pamiatok bolo koncom novembra 2009 udelené historickému centru Banskej Štiavnice, stredovekej kaplnke hradu v Ľupči a Premonštránskemu kostolu sv. Trojice v Košiciach.

Jubileum mesačníka Kultúra a život Trnavy

Sedemdesiate roky uplynulého storočia boli v znamení tzv. normalizácie, ktorá sa nevyhla ani Trnave. Po závane čerstvého vetra slobody z konca 60. rokov zahalila celú dekádu do smutného šedivého oparu. No práve na začiatku tohto obdobia pred štyridsiatimi rokmi začal v januári 1970 vychádzať v Trnave mesačník Kultúra a život Trnavy, ktorý patrí k najsvetlejším plodom tejto inak dosť smutnou a skľučujúcou atmosférou sa vyznačujúcej éry.

Imrich Ikrényi: „Nebol som odbojár, ani hrdina“

Imrich IkrényiLen máloktorý Trnavčan vie, že prvým predsedom Národného výboru mesta Trnavy po relatívne slobodných voľbách v roku 1946 bol Imrich Ikrényi, ktorý vystriedal komunistu Jána Kleštinského. Dokladom toho je aj heslo na tabuli vo vstupnom priestore radnice. Je veľmi potrebné spomenúť si a poďakovať ľuďom, ktorí v neľahkej povojnovej dobe vystavili svoj život, ako aj život rodiny represiám v záujme demokracie a lepšieho spoločenského poriadku. O sebe hovoril, že nebol odbojárom, ani hrdinom, iba vždy sympatizoval so slabšími, napadnutými a utláčanými. Vo svojich spomienkach, ktoré čakajú na vydanie, okrem iného napísal, že lepšie urobili tí, ktorí odmietli politické funkcie. Spomienky boli podkladom na napísanie tohto článku, kde je spracovaný úsek života Imricha Ikrényiho v čase vojny, povojnovom období a väzenia.