novinky z radnice

Na kúpalisku v Kovosmalte, keď bolo ešte leto letom a zima zimou

V júnových Novinkách z radnice z roku 2015 uverejnila Simona Jurčová článok Ket sa ešče stretávali Trnafčany na švimšúle, bohato ilustrovaný dobovými fotografiami. Spomenula vtedy aj kúpalisko v Kovosmalte, ktoré vzniklo v päťdesiatych rokoch 20. storočia. V našom príspevku budeme venovať pozornosť tomuto obľúbenému miestu, na ktoré si hlavne Tulipánčania stále s nostalgiou spomínajú.

Známi a neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XIII.

Imrich Tolvaj: Ako sa v Trnave zišla najvyššia spoločnosť

Na trnavskom korze v minulosti...

Po zime nastali dni, keď slnko zaleje trnavskú hlavnú ulicu a okolo obeda sa oteplí. Trnavčanov to inšpiruje k posedávaniu na lavičkách a terasách kaviarní, ktoré sa postupne začali objavovať na pešej zóne. V minulosti sa situácia na korze asi veľmi nelíšila od tej dnešnej.

Svetozár Hurban (Vajanský) v Trnave

Tvoj lístok som dostal v Trnave od Kutlíka. Včera večer sme dorazili do Požuňa. Divadlo dopadlo dobre... Mal som komickú rolu, jedného biedneho básnika, čo prišiel svoje služby kniežaťu ponúkať. Rola bola síce dosť sprostá, ja som si ju ale spracoval sám, okorenil svojimi kompanskými vtipmi, ktoré celý dom do nesmierneho chachotu donášali. ...Peniaze sa veru veľmi míňali v tej Trnave, ba sa aj pomíňali! Nuž zbohom!

Trnavská zmluva z 13. februára 1327

Nešlo len o známe uzatvorenie sobášnej zmluvy medzi dvoma panovníckymi rodmi, ale aj o vojensko-politickú a ekonomickú dohodu. A práve dôsledky tej poslednej dohody, ktorá zaniká v pozadí prvých dvoch, vidno až dodnes.