novinky z radnice

Neznáme dejiny mesta – slovenské sklárstvo a Trnava: Vyfúknuté sklo

Pri potulkách ulicami mesta nachádzame nielen stáročnú krásu historického mesta, ale aj novšie objekty, ktorých význam ešte donedávna presahoval jeho kataster. Zvykne sa vravieť, že Trnava bola doménou umenia, hudby či športu, ale v kapitolách nedávnej minulosti by sme našli aj lesknúci sa okamih, keď stála na vrchole pyramídy slovenského skla. Nuž, krása je všade, len ju treba objaviť. Aby sme mohli poodkryť históriu tohto obdobia v našom meste a nahliadnuť aj do jej zákulisia, žiadalo sa siahnuť do utajenej zásuvky dokumentov a vzácnych spomienok tých, ktorí boli pri tom. A tak sme sa pri dobrej káve stretli s ľuďmi, ktorí kedysi tvorili to, čomu sa hovorilo „vrcholový manažment“ sklárstva na Slovensku.

Spomienky na okupáciu fašistickou armádou v Protektoráte Čechy a Morava

Okupácia, protektorát, diktatúra. Pre súčasníkov zväčša len slová bez hlbšieho obsahu. Ľudská pamäť je neprenosná. Letopočty v učebniciach dejepisu sú len čísla. Dnes už málokto chápe, čo sa naozaj stalo v Československu v roku 1939, 1948 alebo v roku 1968. Ľudia, ktorí to všetko zažili, neodvratne odchádzajú do večnosti. Hlas tých, ktorí sú ešte nažive, je slabý. Varovanie, že vývoj udalostí, za ktorý zaplatili životom milióny ľudí, sa môže s malými obmenami opakovať, takmer nik nechce počúvať...

Darina Nábělková – Prvá dáma trnavskej (a slovenskej) anestéziológie

Trnavská nemocnica píše svoju históriu od roku 1924. Jej lekári sa osobitne v povojnovom období podieľali na medicínskych úspechoch i rozvoji jednotlivých lekárskych odborov. Jednou z nich bola dlhé roky MUDr. Darina Nábělková (nar. 3. februára 1923 v Klenovci na Gemeri). V trnavskej nemocnici pracovala v rokoch 1959 – 1985 a jej doménou bola anestéziológia. Zaslúžila sa nielen o rozvoj trnavskej anestéziológie, ale aj o rozvoj intenzívnej medicíny a anestéziológie ako modernej disciplíny v celoslovenskom a česko-slovenskom meradle.

Ctené trnavské obecenstvo zdvorilo pozývame...

Príspevok ku kultúrnemu a spoločenskému životu v Trnave na konci 19. storočia a začiatku 20. storočia

K. Mészárosová: Osobnosti zo 16. storočia sú ako moji známi

V Západoslovenskom múzeu pracovala osemnásť rokov. Za ten čas sa rodená Bratislavčanka aj vďaka záujmu o históriu, Trnavu i jej zaujímavosti, stala nielen Trnavčankou, ale dokonca i trnavskou lokálpatriotkou. Klára Mészárosová objavila mnoho nepoznaného o našom meste.