novinky z radnice

Známi a neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XIII.

Imrich Tolvaj: Ako sa v Trnave zišla najvyššia spoločnosť

Na trnavskom korze v minulosti...

Po zime nastali dni, keď slnko zaleje trnavskú hlavnú ulicu a okolo obeda sa oteplí. Trnavčanov to inšpiruje k posedávaniu na lavičkách a terasách kaviarní, ktoré sa postupne začali objavovať na pešej zóne. V minulosti sa situácia na korze asi veľmi nelíšila od tej dnešnej.

Svetozár Hurban (Vajanský) v Trnave

Tvoj lístok som dostal v Trnave od Kutlíka. Včera večer sme dorazili do Požuňa. Divadlo dopadlo dobre... Mal som komickú rolu, jedného biedneho básnika, čo prišiel svoje služby kniežaťu ponúkať. Rola bola síce dosť sprostá, ja som si ju ale spracoval sám, okorenil svojimi kompanskými vtipmi, ktoré celý dom do nesmierneho chachotu donášali. ...Peniaze sa veru veľmi míňali v tej Trnave, ba sa aj pomíňali! Nuž zbohom!

Trnavská zmluva z 13. februára 1327

Nešlo len o známe uzatvorenie sobášnej zmluvy medzi dvoma panovníckymi rodmi, ale aj o vojensko-politickú a ekonomickú dohodu. A práve dôsledky tej poslednej dohody, ktorá zaniká v pozadí prvých dvoch, vidno až dodnes.

Trnavský park. Skúsme sa spolu zasnívať...

Trnava bola kedysi mestom obkoleseným záhradami. To muselo byť pekné. Keď sa blížil voz, koč, alebo jazdec na koni k mestu, videl kostolné veže vykukujúce z hradieb na šírej zelenej ploche polí a lúk. Prechádzal prašnou cestou popri hájoch, ktoré viedli v pásoch až kdesi k Malým Karpatom.