novinky z radnice

Trnavský park. Skúsme sa spolu zasnívať...

Trnava bola kedysi mestom obkoleseným záhradami. To muselo byť pekné. Keď sa blížil voz, koč, alebo jazdec na koni k mestu, videl kostolné veže vykukujúce z hradieb na šírej zelenej ploche polí a lúk. Prechádzal prašnou cestou popri hájoch, ktoré viedli v pásoch až kdesi k Malým Karpatom.

Známi a neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XII.

Ján Ivančič: v Trnave študoval, v Trnave učil

Keď bili trnavské svadobné zvony...

Svadba znamená v živote prevažnej väčšiny ľudí dôležitý medzník. Býva súčasťou základnej charakteristiky človeka ak sa uskutočnila, ale aj ak sa neuskutočnila, či ak sa udiala niekoľkokrát. V minulosti bolo pravidlom spolužitie muža a ženy v manželskom zväzku. Ak muž ovdovel, vo väčšine prípadov nezostával dlho sám, ale znovu sa oženil. V duchu kresťanskej (ale aj židovskej) viery bývali zväzky posvätené v svätostánku.

Pracovný a koncentračný tábor v Seredi – jeden zo symbolov holokaustu na Slovensku

Protižidovská politika slovenského štátu smerovala k postupnému odoberaniu práv židovskej komunity žijúcej na území Slovenska. Postupne došlo k tomu, že Židia sa stali občanmi druhej kategórie, ktorí boli vylúčení zo spoločnosti. Posledným krokom bolo to, že ich umiestnili do pracovných táborov, aby sa ich nakoniec úplne a definitívne zbavili.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XI.

Ako profesor Mailáth perom bojoval za univerzitu v Trnave