Jubileum fotografa a pedagóga Tibora Huszára

Už desať rokov patrí do kolektívu Katedry umeleckej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Narodil sa v obci Reca neďaleko Senca a dodnes túto oblasť Slovenska nadlho neopustil. Napriek tomu, že študoval na pražskej FAMU, svoje štúdiá okúsil napríklad aj na Columbia University v New Yorku.

Nová výstava v múzeu: Poznáme Kamenný mlyn?

Nová prírodovedná výstava s názvom Poznáme Kamenný mlyn? bola začiatkom júna sprístupnená v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave – kláštore klarisiek.

?PLAGÁT : POSTER!

Výber toho najlepšieho z Trienále plagátu Trnava aj so spomienkou na J. Dóku ml.

Náš Prázdninový superklub poznajú aj vo svete

Počas dvadsiatich rokov sme privítali v knižnici deti nielen z celého Slovenska, ale i z Česka, Rumunska, Rakúska, Nemecka, Španielska, z Anglicka i z Ameriky

Pre Gregora bola Trnava synonymom futbalu

Aj keď od jeho smrti uplynulo presne 30 rokov, dodnes nemá monografiu, ktorá by mapovala jeho významnú divadelnú kariéru. Tá mala svoje korene v našom meste, aj keď sa naplno rozvinula až v Bratislave. Herec a režisér Martin Gregor (vl. m. Guttmann *14. 6. 1906 Trnava †29. 6. 1982 Bratislava), čestný občan mesta Trnavy in memoriam.