a zdvihnutými rukami pridržiavam zlomenú dúhu

Je autorkou piatich básnických zbierok. Ich názvy naznačujú príbeh: Všetky blízke bytosti (2001) sú V krajine chodidiel (2002), kde ich čakajú Nečakané veci (2007), napríklad Kytica za dverami (2008) alebo Rozopnutá duša (2009). To všetko je Nepoznaná (2010), Zlata Matláková.

Salón 2012 – AUTOPORTRÉT

Členská výstava Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska v Západoslovenskom múzeu

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – júl 2012

1. 7. 1567 – Cisár MAXIMILIÁN I. schválil založenie kňazského seminára v Trnave (445. výročie).
2. 7. 1707 – V Trnave umrel biskup a mecén ŠTEFAN DOLNÝ, ktorý venoval 1000 florénov na súsošie Najsvätejšej Trojice a dal postaviť oltár vo Františkánskom kostole (305. výročie).

Dnes Dohnányho v Trnave pripomína len ulica

Začiatkom júna sme si pripomenuli okrúhle 160. výročie úmrtia jedného z významných slovenských intelektuálov 19. storočia Mikuláša Dohnányho (*28. 11. 1824 Dolné Držkovce † 2. 6. 1852 Trnava). Do Trnavy prišiel na sklonku svojho života, a to vďaka svojmu priateľovi, evanjelickému farárovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, aby mu pomohol s vydávaním Slovenských pohľadov.

História jedného domu na Hlavnej ulici

Niet vari – okrem radnice – na Hlavnej ulici v Trnave tak navštevovaného domu, ako je objekt s pasážou, ktorému sa kedysi hovorilo Kaviareň Thalmeiner – po „trnafsky Tálik“, či neskôr Krym. Priznám sa, že som desiatky rokov chodil okolo neho a často počúval vábivé tóny skvelých hudobníkov, ktorí tam pravidelne koncertovali.