Vyhlásenie súťaže Genius loci Trnavy

Mesto Trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú piaty ročník súťaže pre umeleckých fotografov Genius loci Trnavy. Súťažné fotografie budú vystavené v októbri v západnom krídle radnice. Uzávierka súťaže je 17. septembra.

Trnava v projekte Terénnej a sociálnej práce

Mesto Trnava sa na základe Zmluvy o spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s podporou Európskej únie. Pre mesto to znamená finančnú dotáciu v období od 1. 6. 2012 do 31.10. 2015 na osobné náklady troch terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí budú pôsobiť v Komunitnom centre na Coburgovej ulici.

Prvé Trnavské športové hry seniorov oslovili

Najstaršia športovkyňa – účastníčka hier mala osemdesiatštyri rokov, najstarší muž mal osemdesiatjeden

Rekultivácia skládky v Boleráze sa už začala

Na prelome mesiacov máj – jún 2012 boli uzavreté zmluvy na stavebné práce a na stavebný dozor realizácie projektu Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia. Zhotoviteľovi bolo odovzdané stavenisko 4. júna 2012.

Naši mladí filatelisti bodovali na olympiáde

Na záver školského roka po skončení činnosti záujmových krúžkov je čas na bilancovanie. Tak aj mládežníci z filatelistických krúžkov, ktoré pracujú v Základnej škole na Námestí Slovenského učeného tovarišstva a v Knižnici Juraja Fándlyho, môžu považovať práve sa končiaci školský rok za úspešný.