Základná škola na Námestí SUT v Rumunsku

Posledné projektové stretnutie v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Comenius, sa uskutočnilo v dňoch od 4. do 6. júna 2012. Tentokrát naše kroky smerovali do rumunského mesta Craiova. Projekt Základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva bol realizovaný s podporou Európskej únie od augusta 2010.

Sme na rade

Po prečítaní jedného z denníkov som si uvedomil rozporuplnosť doby a jej predstáv. V komentári sa autor zamýšľal nad národným povedomím, ktoré sa údajne potvrdilo i pri posledných majstrovstvách sveta v hokeji. Dve strany predtým krátka správa informovala o čínskom investorovi. Plánuje skúpiť na Slovensku hektáre poľnohospodárskej pôdy. Budú na nej pestovať plodiny pre svoju krajinu.