Stretnutie s kňazom, pedagógom a spisovateľom

V prvú októbrovú stredu Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave hostila významného hosťa – doc. Pavla Zemka, doktora teológie. Jeho život je bohatý nielen na pôsobiská, na študijnú, vedecko-výskumnú prácu, ale aj na iné osvetové a vydavateľské aktivity, ktorým sa venuje. Má na konte 53 knižných titulov, z toho tri knihy mu vyšli v roku 2012.