Stavebný vývoj východného obytného obvodu Hlboká

Výber z pripravovaného druhého zväzku Dejiny Trnavy – 3. časť

Začiatkom sedemdesiatych rokoch minulého storočia, v súvislosti s mimoriadnym rozvojom priemyslu v meste a jeho okolí, a tým i počtu obyvateľov, potrebovalo mesto v priebehu 10 rokov lokalizovať a postaviť približne 10 000 nových bytov. Mesto narástlo od roku 1961 do roku 1980 z 37 978 na 60 750 obyvateľov. Územné možnosti boli vyčerpané a vstup na úrodnú pôdu bol nežiaduci.

Neuskutočnené plány turistického ruchu v Trnave

Prvé roky po Nežnej revolúcii priniesli vlnu záujmu o „mesto slovenskej histórie a kultúry“ ako turistickej destinácie. S najkompletnejším návrhom zaradiť Trnavu medzi turistické centrá na Slovensku, ktoré budú dlhodobo navštevovať predovšetkým americkí Slováci, aby spoznali krajinu, z ktorej pochádzajú ich predkovia, prišli predstavitelia troch najväčších združení Slovákov v USA.

Prvoaprílové žartovanie s Ovídiom Faustom

...napríklad o tom, ako radní páni hľadali v bratislavskej Petržalke mamuta, a namiesto neho našli prvoaprílovú novinársku kačicu

Prvá krížová cesta v Uhorsku bola v Trnave

Informáciu z knihy Čičo M. – Kalinová M. – Paulusová S. a kol.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Pamiatkový úrad Bratislava 2002, s. 166 – 368 dopĺňam niektorými dodatkami:

Niekoľko údajov zo života Cyrila a Metoda

Konštantín (Cyril) bol najmladším synom plukovníka Leva, ktorý žil v Slovanmi obývanom Solúne. Konštantín bol po kňazskej vysviacke bol tajomníkom patriarchu Ignácia. Onedlho opustil svoje miesto a odišiel za bratom Metodom do kláštora. Neskôr na cisárskom dvore vyučoval filozofiu. Za vysokú vzdelanosť sa mu dostalo prímena Konštantín Filozof.