Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2013

2. 4. 1993 – V Bratislave umrel literárny historik, editor a prekladateľ JOZEF AMBRUŠ, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave ako pracovník Spolku sv. Vojtecha (20. výročie)

Ihrisko v Parku L. Beethovena bude vynovené

Mesto Trnava chce v tomto roku začať rozsiahlu rekonštrukciu pôvodného detského ihriska v Parku Ludwiga van Beethovena a dobudovať ho na spádovú hernú a spoločensko-rekreačnú zónu Prednádražia s originálnym charakterom podčiarkujúcim identitu tohto priestoru. Cieľom mesta je vybudovať pre obyvateľov tejto lokality podobný moderný herný a oddychový areál, aký bol vybudovaný na sídlisku Hlboká za budovou daňového úradu.

Chystá sa rekonštrukcia amfiteátra v Kamenáči

Mestská samospráva chce v tomto roku zrealizovať rekonštrukciu prírodného amfiteátra v Kamennom mlyne. Obnovené budú komunikácie a spevnené plochy, uskutoční sa úprava hľadiska. Súčasťou prác bude aj rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia a dodanie nového mobiliáru.

Skládka na Zavarskej sa zmení na zelenú lúku

Skládka komunálneho odpadu na Zavarskej ceste na ploche 26 650 m2 sa má čoskoro zmeniť na zelenú lúku s kríkmi a stromami. Práce na jej uzavretí a rekultivácii sa začnú v najbližších dňoch, hneď ako to dovolí počasie.

Dobrovoľníci aj tento rok čistili Kamenný mlyn

Prebúdzajúca sa príroda Kamenného mlyna je ľahšia o vyše tri tony odpadkov. Zaslúžili sa o to účastníci siedmeho ročníka dobrovoľníckeho podujatia s názvom Jarné čistenie Trnavy. Táto populárna akcia združujúca priateľov životného prostredia a prírody pod heslom „Vytvárajme spoločne prostredie, v ktorom sa bude dať žiť!“, sa uskutočnila v sobotu 23. marca v Kamennom mlyne.